Comisii de Specialitate

 

Comisii  CONSILIU LOCAL SIGHIŞOARA pe domenii de specialitate

 

         I.Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului:

 - doamna Buzogany Erzsebet ;
 - doamna Cioanta Minerva - Elisabeta ;
 - domnul Moiseș Florian Dan;
 - domnul Marcu Gheorghe;
 
                                                       
II.Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi protecţia civilă:
 
- domnul Grabcev Adrian;
- domnul Ştefănescu Constantin;
- domnul Sîrbu Ioan - Iulian;
                                           
          III.Comisia pentru servicii publice, comerţ, agricultură,turism,relații externe și fonduri europene:
           - domnul Colceriu Iosif - Dan;
           - domnul Gáll Ernő ;
           - domnul Duma Felix - Lucian;
 
 
IV. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement:                                           
 
            - domnul Lazăr Dumitru - Florin;
            - domnul Şoneriu Mihai - Marcel;
            - doamna Todoran Geta Mariana ;
              - doamna Horumb Maria;
            - domnul Drăghici Ioan;
 
          
            V. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor:
 
            - domnul Burghelea Bogdan - Ioan ;      
            - domnul Toth Tivadar ;     
            - domnul Matei Ovidiu - Daniel;   
                 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud