Ştiri

Ştiri

Taxe pentru serviciile de utilitate publică pentru anul 2017

Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, au fost instituite două taxe speciale de salubrizare, iar taxa de 79 lei/an/locuință colectată în anul 2016 pentru executarea lucrărilor de măturare, colectare, transport al pământului și deșeului rezultat după măturat, stropitul și spălatul părții carosabile, curățirea și transportul zăpezii, ridicarea și transportul grămezilor de deșeuri abandonate pe domeniul public a fost eliminată:

Citește tot articolul »

Serviciul Public Asistență Socială informează...

În cursul lunii ianuarie 2017 au fost preluate un număr de 9 solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, din care 6 pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, două pentru încălzirea locuinței cu lemne și una pentru încălzirea locuinței cu energie termică. Din cele 9 solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței preluate, au fost aprobate un număr de 7 solicitări.

Citește tot articolul »

Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara, constituită în noiembrie 2017, este un organism consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță care fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, respectiv avizul arhitectului-șef.

Citește tot articolul »

Campanie de colectare de ajutoare pentru sinistrați

Având în vedere situația de urgență creată în județele Galați, Buzău, Bacău și Vrancea, unde inundațiile au afectat mai multe localități, Municipiul Sighișoara, prin Biroul pentru Situații de Urgență, organizează o campanie de colectare de îmbrăcăminte, pături, alimente preambalate, în termenul de valabilitate și apă, în PET , va asigura transportul și distribuirea acestor ajutoare sinistraților.

Citește tot articolul »

Cupa Cetăţii – ediţia a patra

Sâmbătă, 15. decembrie 2012 de la ora 10.00 în Sala Polivalentă “Radu Voina” din Sighișoara, se va desfășura Concursul internațional de lupte libere „Cupa Cetății – Ediția a IV-a”, destinat echipelor de tineret și cadeți. Competiţia este organizată de Clubul Sportiv Spartacus în parteneriat cu Municipiul Sighişoara cu sprijinul unor sponsori locali.

Citește tot articolul »

Colindători sighişoreni în Italia

Grupul Coral „Nicolae Bogdan” a fost înfiinţat de regretatul profesor de muzică al cărui nume îl poartă de la dispariţia acestuia. Este un cor care o puternică tradiţie în viaţa culturală a municipiului Sighişoara. De la înfiinţare, acest grup coral a avut o bogată activitate concertistică atât în ţară, dar şi în străinitate, când a avut posibilitatea să facă deplasare.

Citește tot articolul »

Întâlnire HERITPROT la Sighişoara 17-20 octombrie 2012

Scopul acestui proiect internaţional la care participă mai multe centre istorice cu valoare mondială este înfiinţarea unei reţele tematice care să faciliteze dezvoltarea unor politici locale şi regionale şi schimbul de bune practici în domeniul prevenirii apariţiei riscurilor naturale şi tehnologice, în special riscul de incendiu, în centrele istorice din întreaga Europă, declarate situri ale Patrimoniului Mondial.

Citește tot articolul »

Ziua dascălului german – Sighişoara 2012

Sâmbătă 13 octombrie a.c. Sighişoara va găzdui cea de-a 22 ediţie a Zilei dascălului transilvanean. Organizată de Comisia de educaţie a forumului transilvănean, manifestarea se bucură de prezenţa educatorilor şi formatorilor din majoritatea localităţilor din Transilvania unde funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limba germană Mediaş, Sibiu, Bistriţa, Deva, Sebeş, Braşov, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi desigur Sighişoara oraşul gazdă.

Citește tot articolul »

Campania de lansare "Despre oameni si melci"

În luna august, dl. Ştefan Bradea, manager proiecte Transilvania Film - responsabilă cu campania de lansare "Despre oameni şi melci" s-a adresat primarului municipiului Sighişoara în vederea sprijinirii organizării unei serii de proiecţii la Sighişoara în cursul lunii septembrie.

Citește tot articolul »

„PRO ISTORIA FEST” Sighişoara 2012

În spiritul deschiderii manifestate şi a preocupării constante pentru o viaţă culturală bogată în decursul anilor am sprijinit desfăşurarea unor manifestări culturale ale căror proiecte au fost prezentate municipalităţii de diferite ONG - uri interesate în organizarea de evenimente în municipiul nostru. Acest lucru a avut ca rezultat mărirea numărului de manifestări culturale desfăşurate în Sighişoara cu rezultate semnificative în ceea ce priveşte promovarea oraşului.

Citește tot articolul »

Nunta de Aur a sighişorenilor 2012

Primarul Municipiului Sighişoara - Ioan Dorin Dăneşan - invită sighişorenii care au împlinit sau care vor împlini în cursul acestui an, 50 de ani de căsătorie, să participe la tradiţionala sărbătoare „Nunta de aur a sighişorenilor”. Ca în fiecare an, aceasta va avea loc cu ocazia Zilei de 1 octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

Citește tot articolul »