Ştiri

Ştiri

Taxe pentru serviciile de utilitate publică pentru anul 2017

Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, au fost instituite două taxe speciale de salubrizare, iar taxa de 79 lei/an/locuință colectată în anul 2016 pentru executarea lucrărilor de măturare, colectare, transport al pământului și deșeului rezultat după măturat, stropitul și spălatul părții carosabile, curățirea și transportul zăpezii, ridicarea și transportul grămezilor de deșeuri abandonate pe domeniul public a fost eliminată:

Citește tot articolul »

Serviciul Public Asistență Socială informează...

În cursul lunii ianuarie 2017 au fost preluate un număr de 9 solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, din care 6 pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, două pentru încălzirea locuinței cu lemne și una pentru încălzirea locuinței cu energie termică. Din cele 9 solicitări privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței preluate, au fost aprobate un număr de 7 solicitări.

Citește tot articolul »

Ședința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara, constituită în noiembrie 2017, este un organism consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță care fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, respectiv avizul arhitectului-șef.

Citește tot articolul »