Raport

 
 
Raport de activitate
 
Conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, raportul periodic de activitate al autorităţilor publice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

La elaborarea actului, respectaţi modelul din Anexa 6 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 123/2002.
Elementele standard pe care trebuie să le conţină raportul, conform modelului:

  1. misiunea autorităţii sau instituţiei publice, precum şi obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;
  2. indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora;
  3. scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice;
  4. raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe;
  5. nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
  6. propuneri pentru remedierea deficienţelor.


RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu
a municipiului Sighişoara  

Prezentul raport completează cu date statistice care reflectă starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara, Raportul de activitate al Primarului municipiului prezentat Consiliului Local, conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Acest raport se constituie într-o comparaţie a datelor demografice, economice, sociale şi culturale.

Conţinutul acestui raport evidenţiază evoluţia principalilor indicatori economico-sociali ai municipiului Sighişoara.
vwAllChildrenMenuAsc
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud