Anunțuri concursuri Funcții Publice și Funcții Contractuale

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii contratuale de executie vacante :

Bucătar în cadrul Biroului Administrare Creșe – 1 post

Casier în cadrul Compartimentului Economico-Financiar – Biroul Economico-Financiar, Resurse Umane, Informatică, Monitorizare și Analiză Statistică – 1 post