eCetățean@Sighișoara2021

„eCetatean@Sighisoara2021” – Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, cod MySmis 126286 /cod proiect 126286

Beneficiar: Municipiul Sighișoara

Data începerii proiectului: 17.12.2018

Data finalizării proiectului: 17.11.2020

Valoarea totală a proiectului: 2.788.621,85 lei, din care:

 • 2.370.328,59 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

 • 362.520,82 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

 • 55.772,44 lei, cofinanțare eligibilă a beneficiarului - contribuție proprie din bugetul local.

  Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității Municipiului Sighișoara de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Eliminarea fluxului clasic pe hârtie pentru cel puțin 10 servicii oferite exclusiv de Municipiul Sighișoara;

 • Îmbunătățirea activității instituției prin retro-digitalizarea documentelor din arhivă;

 • Îmbunătățirea fundamentării deciziilor prin implementarea unui sistem de colectare și votare proiecte propuse de cetațeni;

 • Îmbunătățirea accesului la informațiile instituției prin actualizarea site-ului web al instituției;

Se va organiza o sesiune de instruire care va conține secțiuni privind temele orizontale: dezvoltare durabilă, protejarea mediului înconjurător, schimbări climatice, utilizarea eficientă a resurselor existente, nediscriminare și egalitate de șanse pentru toți.

Rezultate preconizate:

 • Portal de servicii electronice pentru cetățeni;

 • Sistem de management documente extins;

 • Sistem de colectare și votare proiecte propuse de cetățeni;

 • Site web al instituției modernizat;

 • Arhiva retro-digitalizată;

 • Instruire personal din instituțiepentru utilizarea sistemelor implementate.

       Date de contact: Manager de proiect: Ambrus Rodica, Compartiment Administrare Sistem Informatic - Municipiul Sighișoara, str. Muzeului, nr.7, tel. 0265.77.12.80 / 0729499262, E-mail: sighisoara@cjmures.ro, www.sighisoara.org.ro         

 

 

 

 

 

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud