ANUNȚ „POD PESTE RÂUL TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA”

ANUNȚ „POD PESTE RÂUL TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA”

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA titular al proiectului „POD PESTE RÂUL TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Mureş, fără studiu de evaluare a impactului şi fără studiu de evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „POD PESTE RÂUL TÂRNAVA MARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA” propus a fi amplasat în localitatea Sighişoara, str. Viilor – Cartier Târnava, judeţul Mureș. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş din Târgu Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni orele 9.00 – 15.00 şi marţi – vineri orele 9.00 – 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.