ANUNȚ privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara

ANUNȚ

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de

Plan Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara

 

          În conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Sighișoara și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația : “Plan Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara”, inițiator și beneficiar Municipiul Sighișoara.

          Începând cu data de 31.01.2018 aveți posibilitatea să consultați documentele care stau la baza întocmirii “Planului Urbanistic Zonal – zona Miron Neagu Sighișoara”(planșele de reglementări, memoriu general ) atât pe pagina web a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro, cât și la sediul Primariei Municipiului Sighișoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

          Pentru orice observații vă puteți adresa în scris Municipiului Sighișoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro în maxim 25 de zile calendaristice de la data anunțului.