Anunt dezbatere publica la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe și terenurile aferente acestora și pentru terenurile destinate construirii de spații cu altă destinație decât locuințe, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Sighișoara

ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 22.11.2019, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

            Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe și terenurile aferente acestora și pentru terenurile destinate construirii de spații cu altă destinație decât locuințe, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Sighișoara.

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 02.12.2019, ora 15.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din Piața Muzeului, nr. 7.

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

 • Deschiderea dezbaterii publice;
 • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
 • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

 • Raportul de specialitate;
 • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Proiect de hotărâre;
 • Anexe .

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro;

 • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 17, Sighișoara;

  Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 02.12.2019, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro , prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

   

              Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe și terenurile aferente acestora și pentru terenurile destinate construirii de spații cu altă destinație decât locuințe, care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Sighișoara.

              Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.

              Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

              Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.

 

Primar,

Prof. Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

 

                                       Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud