Plata impozitelor și taxelor locale aferente anului 2018

Plata taxelor și impozitelor locale aferente anului 2018

Municipiul Sighișoara reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice că, termenul de plată pentru impozitele şi taxele locale (clădiri, teren, auto, afișaj și publicitate, taxa de circulaţie) datorate pentru anul 2018 - semestrul I este 31.03.2018; întrucât data de 31.03.2018 este zi nelucrătoare, impozitele și taxele locale se pot achita fără majorări de întârziere inclusiv în data de 02.04.2018.

Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 1 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art. 183, alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar neplata la termenul prevăzut mai sus, creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 220, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi legi.   

Totodată menționăm că, nivelul principalelor categorii de impozite și taxe (clădiri, teren, auto, afișaj și publicitate, taxa de circulaţie) a rămas nemodificat față de anul 2017.

Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 se poate face atât la Casieria din incinta instituției, Piața Muzeului, nr.7, cât şi la Casieria din str. H. Oberth, nr.7.

          Programul Casieriei din str. Hermann Oberth, nr.7, este următorul:

                                    Luni,Marți, Miercuri:   8.00 –15.00

                                    Joi:                                8.00 –18,30

                                    Vineri:                          8.00 –13.00

         Programul Casieriei din incinta Municipiului Sighișoara, Piața  Muzeului, nr.7, este următorul:

                              Luni – Joi:       8.00-11.30             13.00 -15.00

                              Vineri:             8.00-10.30             12.00 -13.00

Reamintim totodată că persoanele fizice şi juridice care efectuează plata integrală a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport până la data de 02.04.2018, beneficiază de bonificaţie de 10%.