Anunț

ANUNȚ PUBLIC

privind proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara în ședința din luna martie 2019

            Astăzi, 22.01.2019, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2019”.

            Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/Transparență decizională/ Legea nr.52/2003/Anunțuri;

 • la avizierul instituției, str. Muzeului, nr. 17, Sighișoara;

 • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 4.02.2019, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

 • la Registratura instituției din Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7;

 • prin poștă, la adresa Sighișoara, str. Muzeului, nr. 7;

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;

 • prin fax la numărul 0265.77.12.78.

  Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, www.sighisoara.org.ro /Transparență decizională/ Legea 52/2003/Formulare sau poate fi ridicat de la sediul instituției: str. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

              Materialele transmise vor purta mențiunea:

  Propuneri privind consultarea publică referitoare la proiectul de act normativ - Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice, sociale și educative organizate de către Municipiul Sighișoara în anul 2019.

              Propunerile transmise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro /Transparența decizională /Legea nr.52/2003/Anunțuri.

              Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

  Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 4.02.2019 .

              Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

  Primar,

  Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

   

   

                                        Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                               Nyaradi Isabella Maria

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud