Direcția Administrarea Patrimoniului informează ...

 

            Aducem la cunoștința persoanelor interesate că, termenul limită de depunere a cererilor pentru cumpărare lemne de foc pentru sezonul rece al anului 2018 – 2019, este până la data de 1 august 2018, conform prevederilor Legii 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

            Volumul total ( 4.000 mc ) al lemnului de foc din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighişoara a fost aprobat în şedinţa de Consiliu Local din luna februarie 2018.

            Până în data de 29.05.2018 s-au aprobat 291 de cereri, echivalent la 1455 mc, rămănănd 2545 mc. În cazul în care volumul maxim aprobat va fi atins, înainte de data 01.08.2018, nu se vor mai putea lua cereri, până la data aceasta.

            Valorificarea lemnului de foc, către populaţie se va face după următoarele criterii:

  • maxim 5,00 mc, echivalent a 8 metri steri lemne de foc/familie şi persoane singure;

  • valorificarea lemnului de foc se va face către familiile şi persoanele singure, cu domiciliul în Municipiul Sighişoara, în limita volumului maxim de lemn de foc aprobat;

  • cererile se găsesc la servicul Relaţii cu publicul, precum şi pe site-ul instituţiei. Acestea trebuie să fie insoţite de o copie după actul de identitate şi număr de telefon.