Măsuri luate de Casa de Asigurări de Sănătate Mureș

Măsuri anticoronavirus luate de Casa de Asigurări de Sănătate Mureș

 

Pentru limitarea propagării virusului COVID 19 la nivelul județului, Casa de Asigurări de Sănătate Mureș adresează asiguraților, angajatorilor şi altor persoane interesate rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la ghișeele instituției, context în care vă recomandăm să folosiţi mijloacele de comunicare alternative, astfel:

pentru solicitare/eliberare adeverințe de asigurat pentru carduri naționale pierdute sau refuzate, actualizare calitate de asigurat, solicitări/eliberări adeverințe/certificatesolicitări/eliberări CIP.

Modalitate transmitere documente:

– Electronic:secretariat@casmures.ro;

– Poștă: Str. Aurel Filimon nr 19, 540035 Târgu-Mureș;

– Fax: 0265-250.031;

Modificări ale stării cardului național, la telefon 0265-250.040, interior 122, 114, 224

Ridicare carduri naționale/europene retur, la sediul CAS Mureș în timpul programului de lucru cu publicul comunicat.

Pentru orice alte infomatii vă rugăm să sunati la telefon 0265-250.040,  interior 108 sau să accesați www.cnas.ro/casamures.

Deciziile CNAS de avizare/ neavizare a investigatiei PET-CT vor fi transmise de către CAS Mureș pacienţilor pin poştă. În prealabil pacienţii vor fi informaţi şi telefonic.

Dosarele PET-CT intocmite in vederea analizei si aprobarii de catre comisia CNAS vor fi depuse la registratura CAS Mureș.

Cererile de eliberare a concediului medical pentru asigurații care au avut nevoie de îngrijiri medicale în străinătate vor fi depuse la registratura CAS Mureș cu recomandarea de a menționa pe cerere număr de telefon sau email.

Pentru obţinerea deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale documentele se pot transmite şi prin poşta. 

Pentru obţinerea sau depunerea formularelor europene documentele se pot transmite şi prin poştă sau pe e-mail la adresele: secretariat@casmures.rocorespondentaue@casmures.ro.

Informații se pot obţine şi la numărul de telefon 0265-250.040 interior 120

ANGAJATORII: pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații pot depune prin poștă solicitarea scrisă la care se atașează centralizatorul privind certificatele de concediu medical. Numărul de înregistrare va fi transmis pe adresa de e-mail a firmei.

PERSOANELE FIZICE: vor completa și depune CEREREA –TIP privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate la registratura instituției.

Solicitarea de adeverință din care să reiasă numărul de zile de concediu medical se poate depune prin poștă sau pe e-mail concedii@casmures.ro și marianal@casmures.ro , cu precizarea de către solicitant a modului in care doreşte să intre în posesia adeverinței (poștă sau e-mail).

Încheierea de contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații se va face în timpul orelor de relații cu publicul.

Plata contribuției pentru concedii și indemnizatii se va face în contul: RO75TREZ47626A212500XXXX – deschis la Trezoreria Mureș.

CUI CAS Mureș 11343845

Relații la telefon: 0265-250.040

e-mail: concedii@casmures.ro

Modalitate de  solicitare a  informațiilor  financiar-contabile:

electronic: contabilitate@casmures.ro;  secretariat@casmures.ro;

Pentru efectuare de plăți pentru debite:

CAS Mureș

RO38TREZ47626300550XXXXX  deschis la Trezoreria Mureș

CUI   11343845

Pentru orice alte infomații vă rugăm să sunați la tel. 0265-250.040 int 108

Recomandăm asiguraților ca la intrarea în instituție să își dezinfecteze mâinile folosind dezinfectantul pus la dispoziție, iar persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) să poarte mască de protecție.

 

(Comunicat de presă, conducerea CAS Mureș)

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud