Ajutoar - gaze naturale și energie termică

A N U N Ț
Privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și energie termică furnizată în sistem centralizat.

Conform prevederilor O.U.G. Nr. 5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale sau energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010).
Limita veniturilor nete până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței este de 615 lei/membru de familie.
Titularii contractelor de furnizare a gazelor naturale, vor ridica formularele de cerere și declarație pe propria răspundere de la Casieria EON GAZ, cu sediul în Sighișoara, str. H. Oberth, nr. 7 sau de la sediul E.ON GAZ din Sighișoara, str. Viilor, nr. 130, începând cu data de 22 septembrie 2009, iar persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică, vor intra în posesia formularelor prin intermediul asociațiilor de proprietari / chiriași, începând cu aceeași dată.
Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale/energie termică, complet și corect întocmite, însoțite de acte de identitate, respectiv de stare civilă, în original, dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei, precum și ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, se pot depune, în perioada 22 septembrie - 15 octombrie a.c., la sediul Primăriei Sighișoara, cam. 15, Serviciul Public de Asistență Socială, între orele 8,30 - 14,00 de luni până joi, respectiv 8,30 - 12,00 vineri.


Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

    a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
    b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei și 210 lei li se acordă lunar o sumă de 162 lei;
    c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei și 260 lei li se acordă lunar o sumă de 137 lei;
    d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei și 310 lei li se acordă lunar o sumă de 112 lei;
    e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei și 355 lei li se acordă lunar o sumă de 87 lei;
    f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei și 425 lei li se acordă lunar o sumă de 62 lei;
    g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
    h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;
    i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei."

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2009 - martie 2010, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, denumită în continuare compensare.
În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
   a) în proporție de 90% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei;
    b) în proporție de 80% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei și 210 lei;
    c) în proporție de 70% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei și 260 lei;
    d) în proporție de 60% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei și 310 lei;
    e) în proporție de 50% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei și 355 lei;
    f) în proporție de 40% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei și 425 lei;
    g) în proporție de 30% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei și 480 lei;
    h) în proporție de 20% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei și 540 lei;
    i) în proporție de 10% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei și 615 lei."
Pentru persoana singură, compensarea se majorează cu 10%, iar pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii Nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, compensarea este de 100%.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud