Activitatea Serviciului Poliția Locală Sighișoara în perioada ianuarie-februarie 2018

Activitatea Serviciului Poliția Locală Sighișoara în perioada ianuarie-februarie 2018

 

            În perioada ianuarie-februarie 2018, Serviciul Public Poliţia Locală şi-a organizat activitatea având drept scop principal menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică în locurile şi zonele date în competenţă.

În perioada analizată s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 1.   Ordinea - liniștea publică șisiguranței circulației:

 2. s-au asigurat acţiuni de pază şi transportul de valori de la casieriile Municipiului Sighişoara la Trezoreria Sighişoara;

 3. s-a asigurat paza permanentă pe timpul programului de lucru la casieria din Piaţa Hermann Oberth, nr. 7;

 4. au fost înregistrate şi soluţionate un număr de de sesizări telefonice ale cetăţenilor(principalele fapte reclamate s-au referit la tulburarea ordinii publice, prezenţa cerşetorilor în diferite zone ale oraşului, opriri şi parcări neregulamentare etc.);

 5. s-a asigurat un număr de 3 acţiuni de însoţire şi protecţie a personalului din aparatul de specialitate a primarului;

 6. au fost soluţionate un număr de 12 de petiţii şi sesizări scrise ale cetăţenilor;

 7. s-a asigurat măsuri de ordine publică, împreună cu celelalte forţe componente ale sistemului integrat de ordine publică, la manifestările cultural artistice, sportive, religioase, etc, desfăşurate pe raza de competenţă;

 8. pe perioada când sunt cursuri, agenți din cadrul Poliție Locale monitorizează zilnic prin rotație, accesul la intrarea şi ieşirea elevilor de la cursuri, la liceele şi gimnaziile de pe raza Municipiului Sighişoara;

 9. în această perioadă, au fost constatate un număr de 164 de abateri, privind nerespectarea normelor legale de conviețuire socială și liniștea publică, a normelor privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, valoarea totală a sancțiunilor aplicate în aceste domenii fiind de 19.780 lei.

  Disciplina în construcții:

  Activități desfășurate privind disciplina în construcții, respectiv afișajul stradal:

 10. < >< >

  Notificări privind prevederile legalereferitoare de afisajul stradal și regulile privind confecționarea și montarea firmelor, predate pe bază de semnătură unui număr de 30 agenti economici (Legea nr. 50/19910, H.C.L. nr. 181/2017)

 11. Verificarea existenței autorizației de construcție pentru afișarea firmelor, la un număr de 20 agenți economici.

 12. Protecția mediului

  Obiectivele compartimentului de proecția mediului în această perioadă au fost următoarele :

 13. informarea cetățenilor, agenților economici și instituțiilor publice asupra prevederilor legale referitoare la gestionarea și depozitarea deșeurilor menajere, deșeurilor reciclabile și a deșeurilor inerte de construcții

 14. identificarea cetățenilor, agenților economici și instituțiilor publice acare nu respectă prevederilor legale referitoare la gestionarea si depozitarea deșeurilor menajere, deșeurilor reciclabile și a deșeurilor inerte de constructii.

Pentru realizarea acestor obiective s-au desfășurat următoarele acțiuni:

 1. Notificarea cetățenilor care locuiesc pe str. Ștefan cel Mare nr. 57, str. Viilor nr. 129 și str. Parângului nr. 115 referitoare la obligativiatea întocmirii contractului de prestări servicii cu operatorul de salubritate.

În urma aceste acțiuni s-au întocmit un număr de 139 de contracte noi pentru 287 de persoane, după cum urmează:

 1. Str. Ștefan cel Mare – 30 contracte / 79 persoane

 2. Str. Viilor – 38 contracte / 89 persoane

 3. Str. Parângului – 71 contracte / 129 persoane

 4. Notificarea scrisă a administratorului pieței agroalimetare, a administratorilor parcărilor publice și private (parcările centrelor comerciale) asupra respectării prevederilor H.C.L. nr. 181/2017, stabilindu-se un plan de măsuri pentru intrarea acestora în legalitate.

 5. Notificarea administratorilor asociațiilor de proprietari constituite pe raza Municipiului Sighișoara asupra respectării prevedrilor H.C.L. nr. 181/2017 referitoare la activitățile pe care trebuie să le execute asociațiile de proprietari pe timp de iarnă.

 6. Monitorizarea modului de respectarea a prevederilor H.C.L. nr. 181/2017 de către oparatorul de salubritate autorizat pe raza Municipiului Sighișoara în ceea ce privește ridicarea , transportul deșeurilor menajere și reciclabile și modul de întreținere a curațeniei pe platformele de colectare a deșeurilor amplasate la asociațiile de proprietari.

 7. Monitorizarea respectării prevederilor H.C.L. nr. 181/2017 de către administratorul depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara.

 8. Monitorizarea zonelor cu risc de abandonare și acumulare a deșeurilor de orice fel: zona Angofa, malul Râului Târnava, zona teren Nicovala, zona Ante Sever, zona parcării din str. Târnavei, platformele de colectare a deșeurilor dispuse la asociațiile de proprietari, etc.

 9. Inventarierea fântânilor și izvoarelor aflate pe domeniul public al Municipiului Sighișoara.

 10. Rezovarea a 5 reclamații alecetățenilorreferitoare la activitățile specifice de protecția mediului.

În această perioadă au fost identificate un numar de 38 de persoane fizice și juridice care au încalcăt legislația în vigoare referiatoare la :

 1. Abandonarea deșeurilor pe domeniul public al Municipiului– 14 cazuri

 2. Abandonarea deșeurilor pe malul apelor( Râul Târnava, Pârâul Șaeș) – 4 cazuri

 3. Incendierea deșeurilor menajere – 3 cazuri

 4. Predarea deșeurilor către persoane fizice sau juridice spre a fi evacuate în locuri neatorizate – 3 cazuri

 5. Desfășurarea activității colectare și evacuare a deșeurilor din gospodăriile populației fără a avea autorizație pentru această activitate – 3 cazuri

 6. Nerespectarea normelor privind depozitarea și evacuarea deșeurilor inerte de construcții rezultate din activități de construcții și renovare – 6 cazuri

 7. Neasigurarea curățeniei și ordinii în cadrul parcării publice private– 1 caz

 8. Blocarea accesului utilajelor de ridicare a deșeurilor către platformele de colectare a deșeurilor – 1 caz

 9. Neluarea tuturor măsurilor pentru interzicerea accesului persoanelor neautorizate în zona depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara -1 caz

 10. Colectarea și transportarea deșeurilor cu mijloace auto neconforme, care nu erau etanșe și permiteau scurgeri lichide pe domeniul public, fară plasă de protectie – 2 cazuri

Au fost întocmite un număr de 17 procese verbale de contravenție în valoare de 9.000 lei, pentru celelelalte cazuri aplicându-se măsura avertismentului verbal.

Pentru toate cazurile constatate s-a luat măsura remedierii efectelor faptei contravenționale și salubrizarea zonelor afectate de depunerile de deșeuri.

Măsurile de salubrizare a zonelor afectate de deșeuri abandonate au fost realizate în totalitate de către persoanele implicate.

 1. Activități comerciale

  În acestă perioadă au fost verificați un număr de 45 agenți economici privind respectarea programului de funcționare și s-a constatat că 7 agenți economici nu își mai desfășoară activitatea. Au mai fost verificați un număr de 28 producători agricoli cu privire la folosirea etichetelor de produs și a atestatelor de producător.

 2. Evidența persoanelor

  În perioada ianuarie-februarie 2018, au fost făcute în teren un număr de 41 de verificări a persoanelor cu acte de identitate expirate sau persoane minore care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au depus actele necesare în vederea obținerii cărților de identitate. Verificări au fost făcute atât în municipiul Sighișoara, cât și în cartierele arondate - Hetiur, Rora, Venchi, Angofa.