Anunț - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante

Anunț - concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante

 

Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante:

 1.  Magaziner I – 1 post:

- Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- cunoștințe de operare PC – nivel mediu;

- vechime pe un post similar minim 3 ani.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, astfel:

- probă scrisă: 02.03.2020 ora 10,00;

- proba practică de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu”: 04.03.2020, ora 10,00;

-interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv 20.02.2020, ora 16,30.

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs Jeler Maria-Angela – Compartiment Resurse Umane - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud