În atenția agenților economici

În atenția agenților economici

 

Pe perioada Târgului de Crăciun 2017, comercianții care doresc să desfășoare activitate comercială, se pot prezenta, până în data de 15.12.2017, ora 12.00,  la sediul Municipiului, str. Muzeului nr. 7, la camera 15, pentru încheierea contractelor de închiriere a unei suprafețe de teren și obținerea autorizației de funcționare, cu următoarele documente:

Ø Certificat de înmatriculare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;

Ø Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;

Ø După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.

Plata se poate face la încheierea contractului, la Casieria Municipiului Sighișoara, cam. 26.

Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv;

4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp – 600 mp, inclusiv;

4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp – 800 mp, inclusiv;

5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp – 1000 mp, inclusiv;

5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

          Pentru desfășurarea activităților comerciale pentru domeniul alimentație publică, se vor emite autorizații de funcționare pentru care s-a stabilit taxa de 110 lei/contract.

Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal).

Autorizaţia de funcţionare pe perioada Târgului de Crăciun 2017, se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren.

Tariful pentru ocuparea terenurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara este cel stabilit în anexa nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105/27.12.2016, respectiv 6 lei/mp/lună.