D I S P O Z I Ţ I A NR. 312 din 19 aprilie 2012 privind convocarea Consiliului local în şedinţă

D I S P O Z I Ţ I A NR. 312

din 19 aprilie 2012
 
privind convocarea Consiliului local în şedinţă
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată; 
                                                                        D I S P U N E:
 
            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă pentru data de 25 aprilie 2012, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
                                                                        ORDINE DE ZI:
 
1.       Petiţia nr 26/CL/19.04.2012 prin care protopopiatul Ortodox Român solicită scutirea de impozit şi ajutor bănesc pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a imobilului din str. Târnavei nr. 47
2.       Informare cu privire la Staţia de sortare a deşeurilor menajere din municipiul Sighişoara
3.       Informare privind situaţia imobilului din str. Herman Oberth nr. 39
4.       Informare privind contractul încheiat între Municipiul Sighişoara şi SC Schuster Ecosal SRL Sighişoara
5.       Informare cu privire la situaţia câinilor din Adăpostul de animale fără stăpân al Municipiului Sighişoara
6.       Informare cu privire la activitatea desfăşurată de Poliţia locală în trim. I 2012
7.       Informare cu privire la acţiuni şi cheltuieli din bugetul local în direcţia promovării Sighişoarei
8.       Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor special amenajate pentru activităţi de picnic
9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ˝Metodologiei de încheiere a contractelor de revânzare a energiei electrice către subconsumatori˝ şi a ˝Contactului-cadru de revânzare a energiei la subconsumatori, la tarifele stabilite de Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei˝
10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2012
11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unor consilieri municipali în oraşul Kiskunfelegyhaza, Ungaria
12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente culturale în parteneriat cu Fundaţia cultural–ştiinţifică Gaudeamus
13.   Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ˝Sighişoara Film Festival ˝ 2012
14.   Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
15.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
16.   Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
17.   Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aferente construcţiilor, aprobate la vânzare
18.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/10.07.2008
19.   Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune nr. 8/3401/02.05.2007
20.   Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune, în sensul suplimentării suprafeţei terenului concesionat
21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren către o persoana fizică
22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierea unor terenuri către persoane fizice
23.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren către o persoana juridică
 
 
P R I M A R,                                                   
                                                                       
Ioan-Dorin Dăneşan     
 
                        Avizat:
                                                            Secretarul municipiului,
                                                            Cristina Bîrsan
 
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud