REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

 

           R O M Â N I A
        JUDEȚUL MUREȘ
 MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
 
Comisia de concurs, numită prin Dispoziţia nr. 502/16.08.2016
 
REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR
de înscriere la concursul organizat în data de 07.09.2016, respectiv 12.09.2016 pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante
 
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
 
Data selecției dosarelor: 01.09.2016
    

Nr.Crt.
Nume / Prenume
Nr. de înregistrare a cererii/data
Postul solicitat
Rezultatul verificarii conditiilor de participare la concurs
1.
KEUL IULIANA-MAGDA
20.698/25.08.2016
Îngrijitor – Muzeul de Istorie
«RESPINS»
-          Lipsă adeverință medical care să ateste starea de sănătate corescunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului.
2.
STANCIU LAURA DIANA
20.596/24.08.2016
Îngrijitor – Muzeul de Istorie
«ADMIS»
 

 
Data afișării rezultatelor la selecția dosarelor: 01.09.2016, ora 13,00
 
Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 
Candidații declarați ADMIȘI se vor prezenta, în vederea susținerii probei scrise în data de 07 septembrie 2016, ora 10.00, la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7.
 
Președintele comisiei
      Nicolae Teșculă
 
 
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud