INFORMARE tarife salubrizare

INFORMARE

În urma obținerii autorizației integrate de mediu nr. MS 2 din 19.09.2018 de către S.C. Schuster Ecosal S.R.L, fapt ce permite transportul și depozitarea deșeurilor la depozitul de deșeuri nepericuloase din Sighișoara, în sedința extraordinară a Consiliului Local Sighișoara din data de 9 octombrie 2018, s-au aprobat tarifele pentru serviciile de utilităţi, specifice serviciului de salubrizare, derulate de către S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012.

Tarifele aprobate sunt valabile începând cu luna octombrie 2018 și  au revenit, în general, la prețurile valabile înainte de închiderea depozitului de la Sighișoara și depozitarea deșeurilor la Sânpaul.