Finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „eCetatean@Sighisoara2021”

Finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „eCetatean@Sighisoara2021”

 

În luna decembrie 2018, primarul municipiului Sighișoara, Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “ eCetatean@Sighisoara2021”, finanțat  de  Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020,  Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

      Obiectivul general al proiectului “ eCetatean@Sighisoara2021” este consolidarea capacității Municipiului Sighișoara de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice prin simplificarea procedurilor administrației locale și reducerea birocrației pentru cetățeni.

      Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Eliminarea fluxului clasic pe hârtie pentru cel puțin 10 servicii oferite exclusiv de Municipiul Sighișoara ;

  2. Îmbunătățirea activității instituției prin retro-digitalizare a documentelor din arhivă ;

  3. Îmbunătățirea fundamentării deciziilor prin implementarea unui sistem de colectare și votare a proiectelor propuse de cetațeni ;

  4. Îmbunătățirea accesului la informațiile instituției prin actualizarea site-ului web al instituției.

Proiectul “ eCetatean@Sighisoara2021”, implementat de Municipiul Sighișoara, are un buget total de 2.788.621,85 lei, din care contribuția proprie este de 2%,  respectiv 55.772,44 lei.