Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemelor Persoanelor Vârstnice Mureş

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemelor Persoanelor Vârstnice Mureş

 În conformitate cu prevederile art. 1 din HG nr. 499/2004, în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş funcţionează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemelor Persoanelor Vârstnice Mureş, compus din reprezentanţi ai organizaţiilor de pensionari din Târgu-Mureş şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din domeniu.
            În cadrul şedinţelor acestui comitet, desfăşurate în lunile ianuarie şi februarie 2012, reprezentanţii organizaţiilor de pensionari au dezbătut teme de actualitate referitoare la situaţia persoanelor vârstnice care nu au calitatea de pensionari şi nu dispun de venituri stabile, precum şi la acordarea consilierii gratuite persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donaţie, etc. în conformitate cu prevederile articolele 1 şi 30 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, a căror conţinut îl redăm în continuare, spre ştiinţa sighişorenilor:
    Art. 1
    (1) Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun.
    (2) Măsurile de asistenţă socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale.
    (3) Persoanele vârstnice care beneficiază de asistenţă socială au dreptul şi la alte forme de protecţie socială, în condiţiile legii.
    (4) Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege.
 
    Art. 30
    (1) Autoritatea tutelară sau, după caz, consilierii juridici angajaţi ai consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică au obligaţia de a acorda, la solicitarea acesteia, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective.
    (2) Persoana vârstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă.
poate fi sesizată autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică de către orice persoană fizică sau juridică interesată. Autoritatea tutelară se poate sesiza şi din oficiu.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud