Acțiunile și lucrările de interes local prestate de către beneficiarii de ajutor social

 

Acțiunile și lucrările de interes local prestate de către beneficiarii de ajutor social în perioada 1 iulie 2016 - 30 septembrie 2016
 
În cadrul politicii naţionale de asistenţă socială, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art. 6, alin. (2) din actul normativ menționat şi ale art. 28, alin. (1) din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
            În vederea repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, Consiliul Local Sighișoara a aprobat, prin Hotărârea nr. 5/28.01.2016, Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2016, în cadrul S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
În luna iulie 2016, în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială s-au aflat în plata ajutorului social un număr de 33 de familii şi persoane singure, situația aplicării prevederilor legale referitoare la obligația beneficiarilor de ajutor social de a presta acţiuni sau lucrări de interes local fiind următoarea:
-21 de persoane singure sau membri ai unei familii beneficiare de ajutor social au avut obligaţia de a realiza acţiuni sau lucrări de interes local, ca urmare a faptului că au îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 7^1, alin. (1) din Legea nr. 416/2001, unde este definită persoana aptă de muncă, şi nu au făcut excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă, conform art. 7^2 din lege;
-în cazul a 12 familii/persoane singure, nu au fost identificaţi beneficiari de ajutor social obligaţi la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, fie din cauza faptului că nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate persoane apte de muncă (art. 7^1, alin. (1) din lege), fie din cauza faptului că, deşi sunt apte de muncă, fac excepţie de la îndeplinirea acestor obligaţii (art. 7^2 din lege). În acest sens, în cazul a 2 persoane au fost prezentate acte doveditoare, eliberate în condiţiile legii, cu privire la starea de sănătate şi capacitatea fizică sau psihică necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, respectiv 1 certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Sighişoara și 1 certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș.
În luna iulie 2016, dintre cele 21 de persoane care au fost obligatesă presteze acţiuni sau lucrări de interes local:
-11 persoane au efectuat orele de muncă ce le-au fost repartizate;
            - 8 persoane nu și-au îndeplinit obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, pentru aceste persoane, respectiv pentru familiile beneficiare din care fac parte, fiind emise dispoziții ale primarului de suspendare a dreptului la ajutor social sau, după caz, de încetare în situația în care, în termen de 3 luni de la
data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile privind prestarea acţiunilor sau a lucrărilor de interes local;
-2 persoane au prezentat adeverinţe medicale emise de medicul de familie, pentru afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă, în condițiile art. 29, alin. (2) din H.G. nr. 50/2011, fiind scutite astfel de la prestarea orelor de muncă în luna iulie a.c.
În luna de raportare, un număr de 5 persoane singure/membri din familiile beneficiare, au fost obligate la efectuarea a jumătate din numărul de ore de muncă aferente ajutorului social:
-2 persoane fiind încadrate în gradul III de invaliditate de către medicul expert al Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Sighişoara, care a concluzionat, conform certificatului medical eliberat, că au capacitatea de muncă redusă;
-3 persoane fiind încadrate în gradul de handicap mediu, potrivit Certificatelor de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș.
Conform adresei nr. 2008/28.07.2016 a S.C. ECOSERV SIG S.R.L., acțiunile sau lucrările de interes local prestate în luna iulie 2016 de către persoanele singure/persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, au fost următoarele:
-sortat piatră cubică;
-curățat rigole pe str. Cînepii, str. Ana Ipătescu, str. Ștefan cel Mare, str. Aurel Vlaicu;
-curățat captare ape pluviale str. Dimitrie Cantemir;
-curățat trotuar pe str. Mihai Eminescu, str. Ilarie Chendi;
-curățat întreținut spațiu verde la școala din str. Aurel Vlaicu;
-curățat, săpat ronduri flori pe str. Zaharia Boiu și în Parcul Central.
În luna august 2016, în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială s-au aflat în plata ajutorului social un număr de 36 de familii şi persoane singure, situația aplicării prevederilor legale referitoare la obligația beneficiarilor de ajutor social de a presta acţiuni sau lucrări de interes local fiind următoarea:
-19 persoane singure sau membri ai unei familii beneficiare de ajutor social, au avut obligaţia de a realiza acţiuni sau lucrări de interes local ca urmare a faptului că au îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 7^1, alin. (1) din Legea nr. 416/2001, unde este definită persoana aptă de muncă, şi nu au făcut excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă, conform art. 7^2 din lege;
-în cazul a 17 familii/persoane singure, nu au fost identificaţi beneficiari de ajutor social obligaţi la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, fie din cauza faptului că nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate persoane apte de muncă (art. 7^1, alin. (1) din lege), fie din cauza faptului că, deşi sunt apte de muncă, fac excepţie de la îndeplinirea acestor obligaţii (art. 7^2 din lege). În acest sens, în cazul a 2 persoane au fost prezentate acte doveditoare, eliberate în condiţiile legii, cu privire la starea de sănătate şi capacitatea fizică sau psihică necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, respectiv 1 certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Sighişoara și 1 certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș.
În luna august 2016, dintre cele 19 persoane care au fost obligate să presteze acţiuni sau lucrări de interes local:
-14 persoane au efectuat orele de muncă ce le-au fost repartizate;
- 5 persoane nu și-au îndeplinit obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, pentru aceste persoane, respectiv pentru familiile beneficiare din care fac parte, fiind emise dispoziții ale primarului de suspendare a dreptului la ajutor social sau, după caz, de încetare în situația în care, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile privind prestarea acţiunilor sau a lucrărilor de interes local;
În luna de raportare, un număr de 6 persoane singure/membri din familiile beneficiare, au fost obligate la efectuarea a jumătate din numărul de ore de muncă aferente ajutorului social:
-3 persoane fiind încadrate în gradul III de invaliditate de către medicul expert al Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Sighişoara, care a concluzionat, conform certificatului medical eliberat, că au capacitatea de muncă redusă;
-3 persoane fiind încadrate în gradul de handicap mediu, potrivit Certificatelor de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș.
Conform adresei nr. 2314/30.08.2016 a S.C. ECOSERV SIG S.R.L., acțiunile sau lucrările de interes local prestate în luna august 2016 de către persoanele singure/persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, au fost următoarele:
-adunat gunoaie de pe malul râului Târnava Mare, de pe malul pârâului Herțeș și de pe Valea Șaeșului;
-curățat rigolă str. Aurel Vlaicu.
În luna septembrie 2016, în evidenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială s-au aflat în plata ajutorului social un număr de 35 de familii şi persoane singure, situația aplicării prevederilor legale referitoare la obligația beneficiarilor de ajutor social de a presta acţiuni sau lucrări de interes local fiind următoarea:
-18 persoane singure sau membri ai unei familii beneficiare de ajutor social, au avut obligaţia de a realiza acţiuni sau lucrări de interes local ca urmare a faptului că au îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 7^1, alin. (1) din Legea nr. 416/2001, unde este definită persoana aptă de muncă, şi nu au făcut excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă, conform art. 7^2 din lege;
-în cazul a 17 familii/persoane singure, nu au fost identificaţi beneficiari de ajutor social obligaţi la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, fie din cauza faptului că nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate persoane apte de muncă (art. 7^1, alin. (1) din lege), fie din cauza faptului că, deşi sunt apte de muncă, fac excepţie de la îndeplinirea acestor obligaţii (art. 7^2 din lege). În acest sens, în cazul a 2 persoane au fost prezentate acte doveditoare, eliberate în condiţiile legii, cu privire la starea de sănătate şi capacitatea fizică sau psihică necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, respectiv 1 certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Sighişoara și 1 certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș.
În luna septembrie 2016, dintre cele 18 persoane care au fost obligate să presteze acţiuni sau lucrări de interes local:
-12 persoane au efectuat orele de muncă ce le-au fost repartizate;
            - 5 persoane nu și-au îndeplinit obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, pentru aceste persoane, respectiv pentru familiile beneficiare din care fac parte, fiind emise dispoziții ale primarului de suspendare a dreptului la ajutor social sau, după caz, de încetare în situația în care, în termen de 3 luni de la
data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile privind prestarea acţiunilor sau a lucrărilor de interes local.
-1 persoană a prezentat adeverinţă medicală emisă de medicul de familie, pentru afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă, în condițiile art. 29, alin. (2) din H.G. nr. 50/2011, fiind scutită astfel de la prestarea orelor de muncă în luna septembrie a.c.
În luna de raportare, un număr de 5 persoane singure/membri din familiile beneficiare, au fost obligate la efectuarea a jumătate din numărul de ore de muncă aferente ajutorului social:
 -3 persoane fiind încadrate în gradul III de invaliditate de către medicul expert al Cabinetului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă Sighişoara, care a concluzionat, conform certificatului medical eliberat, că au capacitatea de muncă redusă;
-2 persoane fiind încadrate în gradul de handicap mediu, potrivit Certificatelor de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș.
Conform adresei nr. 2314/30.09.2016 a S.C. ECOSERV SIG S.R.L., acțiunile sau lucrările de interes local prestate în luna septembrie 2016 de către persoanele singure/persoanele din familiile beneficiare de ajutor social, au fost următoarele:
-curățenie albii Târnava Mare, pârâu Herțeș, Valea Șaeșului;
-curățat șanțuri cart. Aurel Vlaicu;
-curățat rigolă str. Cânepii;
-curățat ronduri flori str. Zaharia Boiu.