ANUNȚ concurs

ANUNȚ

Municipiul Sighișoara, cu sediul localitatea Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județul Mureș, organizează în baza Legii nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă, clasa I, șef birou – Biroul Ordine Publică și Poliția Rutieră în cadrul Serviciului Public Poliția Locală

Condiții specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: științe juridice, științe militare, informații și ordine publică, științe administrative, științe economice, științe inginerești;

 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

 • Vechime cel puțin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

  Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, astfel:

  -  proba scrisă: 26.11.2018, ora 11,00;

  -  interviul: conform art. 56 din H. G.  nr. 611/2008, privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

              Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, până în data de 14.11.2018, inclusiv, ora 16,30.

  Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

  Relaţii suplimentare la secretarul  comisie de concurs, Șușu Adina Daniela inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic: tel. 0265/771280 int 144, fax. 0265/771278 și adresă e-mail resurseumane@sighisoara.org.ro