Anunț

ANUNŢ

             Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul în Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi în Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat, că au obligaţia să se prezinte la sediul serviciului pentru eliberarea noilor cărţi de identitate, cu următoarele documente:
           
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate - se obţine de la ghişeu;
2. Certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie;
3. Certificatul de căsătorie sau, după caz, hotarârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, având ca obiect divorţ/certificatul de deces al soţului, original şi copie;
4. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu, în original şi copie:
- pentru mediul urban: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară actualizat etc.;
            - pentru mediul rural: adeverinţă din Registrul agricol eliberată de primărie;
            5. În cazul în care solicitantul are copii minori sub vârsta de 14 ani, sunt necesare certificatele de naştere ale acestora, în original şi copie;
            6. Taxa în cuantum de 12 lei, care se achită la casieria Primăriei Municipiului Sighişoara, pe numele solicitantului carţii de identitate;
 
            Pentru asigurarea condițiilor necesare depunerii și eliberării actelor de identitate în perioada desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2014, Serviciul Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Sighisoara va funcționa după programul special în perioada 27.10.2014 – 02.11.2014 și după caz, în perioada 10.11.2014 – 16.11.2014, astfel:
 
            În perioada 27.10.2014 – 31.10.25014, între orele 9,00 – 13,00 și între orele 14,00 – 18,30.
            În data de 01.11.2014 între orele 8,00 – 16,00;
            În data de 02.11.2014, între orele 8,00 – 21,00.
 
            În perioada 10.11.2014 – 14.11.2014, între orele 9,00 – 13,00 și 14,00 – 18,30.
            În data de 15.11.2014 între orele 8,00 – 16,00;
            În data de 16.11.2014 între orele 8,00 – 21,00.
 
 
 
                                                                                   Şef serviciu,
                                                                            Bîrsan Cristina-Maria
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud