Biroul Impozite şi Taxe

         Biroul Impozite şi Taxe reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, că  termenul de plată pentru impozitele şi taxele(clădiri, teren, auto şi taxa de circulaţie) datorate pentru  anul 2011, semestrul I, este 31.03.2011. Plata cu întârziere atrage după sine calcularea de majorări de întârziere de 2 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv,
conform art. 124^1, alin. (2) din O.U.G. 39/21.04.2010, pentru modificarea şi completarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, modificată şi completată, iar neplata la termenul prevăzut mai sus creează condiţiile pentru începerea executării silite conform art. 141, alin. (1) şi alin. (2) al aceleiaşi ordonanţe.   
         Plata impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 se poate face atât la casieria din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, cât şi la casieria din str. H. Oberth, nr.7.
                         
                       Programul casieriei din str.H. Oberth, nr.7 este următorul:

                                          Luni, Marţi, Joi:            7.30 –15.00
                                          Miercuri:                       7.30 –17.00
                                          Vineri:                           7.30 –12.30

          Programul casieriei din incinta Primăriei, P-ţa  Muzeului, nr.7, este următorul:

                                               Luni – Joi:       8.30 -15.00
                                               Vineri:             8.30 -12.30


     În data de 31.03.2011 casieriile vor avea următorul program:

                               7.30-12.00
 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud