ANUNŢ Licitație, în vederea închirierii, a suprafeței de 20 ha teren – pajiște

ANUNŢ

  Licitație, în vederea închirierii, a suprafeței de 20 ha teren – pajiște

Municipiul Sighișoara anunță reluarea procedurii de licitație, în vederea închirierii suprafeței de 20 ha teren – pajiște pentru pășunat situată în municipiul Sighișoara, sat Hetiur, parte din pășunea „Corni” aflată în proprietatea privată a Municipiului Sighișoara.

Prin închirierea suprafeței de 20 ha teren – pajiște pentru pășunat, Municipiul Sighișoara urmărește următoarele:

Asigurarea serviciului de păstorit pentru animalele cetățenilor (ovine/caprine);

Posibilitatea accesării de fonduri (subvenţii) direct de către proprietari sau asociaţii de crescători de animale, în condiţiile legii;

Menținerea suprafeţei de pajişte;

Păşunatul rațional, pe grupe şi categorii de animale, cu scopul menținerii calității covorului vegetal;

Întreținerea corespunzătoare a suprafeţei de pășune;

Îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de masă verde.

Ofertanții trebuie să dețină un nr. de animale astfel încât să fie asigurată încărcătura de animale/ha de minim 0,3 UVM/ha până la încărcătura maximă de 1 UVM/ha pentru suprafața de pășune de 20 ha, adică între 40 capete și 133 capete ovine/caprine.

              Caietele de sarcini, împreună cu instrucțiunile pentru ofertanți, se pot procura începând cu data de 01.04.2019.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22.04.2019, ora 1530, la registratura Municipiului Sighișoara.

 

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electonică după achitarea taxei.

Taxa se poate achita în numerar la casieriile Municipiului Sighișoara sau prin transfer în contul nr. RO41TREZ47821160250XXXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 23.04.2019, ora 1100.