D I S P O Z I Ţ I A nr. 203 din 15 februarie 2011

D I S P O Z I Ţ I A nr. 203
din 15 februarie   2011
 
privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară
 
 
Primarul municipiului Sighişoara;
In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările;
D I S P U N E:
 
Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de joi 17 februarie 2011, ora 15,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
ORDINE DE ZI:
 
1.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.184/28 octombrie 2010.
 
 
P R I M A R,
Ioan-Dorin Dăneşan
 
Avizat:
Secretarul municipiului,
Gheorghe Humă
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud