A N U N Ţ- formulare - privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 Începând cu data de 22 octombrie 2013, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, vor putea ridica formularele de cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, de la sediul Municipiului Sighişoara, cam. 18.

               Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale/energie termică/energie electrică/lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Municipiului Sighişoara, cam. 18, în perioada 22 octombrie 2013 – 12 noiembrie 2013.
               Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este următorul:
- de luni până joi între orele 8,30 – 13,00
- vineri între orele 8,30 – 12,00
                   La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire, solicitanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente:
- acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, privind încredinţarea copilului, instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);
- dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei (persoanele care nu realizează venituri vor prezenta adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice);
- contractul de închiriere sau de proprietate a locuinţei, în original şi copie;
- certificatul de înmatriculare a autoturismului sau motocicletei, în copie şi original (dacă este cazul);
- acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de membrii familiei în alte unităţi administrativ-teritoriale;
- ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;
- ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.
             Formularul de cerere pentru acordarea drepturilor de asistenţă socială constând în ajutoare pentru încălzirea locuinţei pot fi descărcate de pe pagina web a Municipiului Sighişoara: www.sighisoara.org.ro/anunt formulare.
 
 
 
Purtătorul de cuvânt al Municipiului Sighişoara,
Alina Aurora ALDEA
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud