ANUNȚ - Pentru un mediu mai curat COLECTĂM SELECTIV !

ANUNȚ

 

 Municipiul Sighișoara informează cetățenii că, având în vedere modificările legislative aduse prin O.U.G. nr. 74/2018, la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, operatorul de salubritate S.C. Schuster Ecosal S.R.L. va amplasa la punctele de precolectare containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor,  astfel :

 

  • container de 1,1 mc. GALBEN – pentru plastic și metal ;

  • container de 1,1 mc. ALBASTRU – pentru hârtie și carton ;

  • container de 1,1 mc. VERDE – pentru sticlă.

 

Deșeurile menajere vor continua să fie colectate în containerele ROTUNDE SEMIÎNGROPATE, iar acolo unde acestea nu există, în containerele metalice de 1,1 mc. existente.

Cetățenii sunt rugați să dimensioneze astfel deșeurile, încât acestea să poată fi introduse prin orificiile containerelor.

Acolo unde, din lipsa spațiului, nu s-au putut amplasa containere pentru deșeurile selective, cetățenii sunt rugați să folosească containerele de precolectare selectivă de la punctele învecinate.

Nerespectarea regulilor pentru precolectarea selectivă se va sancționa contravențional de către organele abilitate.

Operatorul de salubritate își rezervă dreptul de a nu ridica deșeurile amestecate din containerele de precolectare selectivă decât cu aplicarea unui tarif majorat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

În caz de neridicare a deșeurilor din culpa operatorului de salubritate, rugăm cetățenii să sesizeze acest fapt telefonic,  la 0265774589 / 0726746492 sau să înștiințeze Serviciul Public Poliția Locală Sighișoara la telefon 0265770440.

Pentru alte probleme privind serviciul de salubrizare se poate anunța Municipiul Sighișoara la telefon 0725355500.

 

Pentru un mediu mai curat COLECTĂM SELECTIV !