Anunt

 

MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
ORGANIZEAZĂ LA DATA DE 17.11.2014 (proba scrisă) ora 10.00 şi 19.11.2014, interviul
C O N C U R S
                 pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical PL, în cadrul Serviciului
                       Asistenţă Socială – Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară
 
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
- Studii: Şcoala postliceală sanitară sau colegiul de asistente medicale;
- 2 ani vechime în specialitatea studiilor
- Cunostinte operare PC nivel mediu
În vederea participării la concurs, fiecare candidat trebuie să depuna la înscriere următoarele acte:
- Cerere
- Copie după buletinul de identitate
- Copie după diploma de studii
- Copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
- Cazier judiciar
- Adeverinţă medicală din care să reiasă că starea sănătăţii îi permite să îndeplinească atribuţiile care-i revin prin ocuparea postului în care urmează să fie angajat
- Curriculum vitae (autobiografia din care să rezulte activitatea desfăşurată până în prezent)
- Certificat de membru OAMGMAMR
Dosarele complete se vor depune la Registratura institutiei până la data de 27.10.2014, orele 13,00.
        Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane, telefon – 0265771280, int.144.
                                                  
                                                                                                               PRIMAR,
                                                                                                      Ioan Dorin Dăneşan

 

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical principal (PL), în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Comunitară
 
 
 
1.     ,,Boli infecțioase și epidemiologie” – autor dr. Constantin Bocârnea
-         capitolul 4, subcapitolul 4.5;
-         capitolul 9, subcapitolele 9.1.; 9.2; 9.3; 9.4; 9.6; 9.7;
-         capitolul 10, subcapitolele 10.2; 10.5;
 
2.     ,,Urgențele medico-chirurgicale. Sinteze” – autor Lucreția Titirica
 
3.     ,,Tehnici de îngrijire generală a bolnavilor” – autori Georgeta Baltă, Antoaneta Metaxatos, Aglaia Kyovski
-         capitolul 13, subcapitolele 13.7; 13.8; 13.9; 13.10;
 
4.     Ordinul Ministrului Sănătății nr. 653/25.09.2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud