ANUNȚ CONCURS

ANUNȚ CONCURS

 

Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante:

 

Șef birou – Biroul Ordine Publică în cadrul Serviciului Public Poliția Locală

 

Condiții specifice:

-          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă : științe juridice, științe militare, informații și ordine publică, științe administrative, științe economice, marketing;

-          studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

-          Vechime cel puțin 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, județ Mureș, astfel:

-  proba scrisă: 07.12.2017, ora 11,00;

-  interviul: 11.12.2017, ora 11,00.

 

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României – partea a III-a.

 

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs - camera 72 sau la telefon: 0265-771280.