DISPOZIŢIA NR. 492 din 09.08.2016

DISPOZIŢIA NR. 492 din 09.08.2016
privind convocarea adunării săteşti pentru alegerea delegatului sătesc, care să reprezinte satul Hetiur la şedinţele Consiliului Local al municipiului Sighişoara

Primarul Municipiului Sighişoara

Având în vedere că locuitorii satului Hetiur, care aparţine de Municipiul Sighişoara, nu au consilieri locali aleşi în Consiliul Local al municipiului Sighişora;
Având în vedere că trebuie ales delegatul satului Hetiur la şedinţele Consiliului Local al municipiului Sighişoara în cadrul unei adunări săteşti organizate în condiţiile prevăzute la art. 53 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sighişoara nr. 15/28 iulie 2016 privind desemnarea consilierilor locali care să participe la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Hetiur la şedinţele Consiliului Local al municipiului Sighişoara;
În temeiul art. 53, art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă adunarea sătească a satului Hetiur pentru ziua de 24 august 2016, ora 18,00, la Căminul cultural din satul Hetiur, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Hetiur la şedinţele Consiliului Local al municipiului Sighişoara.

Art.2. Potrivit art. 53 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare.
b. La adunarea sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot şi domiciliul în satul Hetiur.

Art.3. Prin grija Secretarului Municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighişoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicare pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro şi prin afişare în locuri publice în satul Hetiur.
  
                                                                                                                            PRIMAR,
             Avizat pentru legalitate,                                                        Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru
             Secretarul municipiului,       
              Bizo Anca                     
  

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud