Planul Urbanistic Zonal ”Zona Miron Neagu” a fost aprobat

Planul Urbanistic Zonal ”Zona Miron Neagu” a fost aprobat

În ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din data de 27 septembrie 2018 a fost supus spre aprobare Planul Urbanistic Zonal ”Zona Miron Neagu”, str. Miron Neagu, municipiul Sighișoara.

Documentația, avizată favorabil de Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, a fost elaborată de S.C. Quatro Design S.R.L., la solicitarea beneficiarului Municipiul Sighișoara, în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice și a introducerii unei zone din extravilan, parte a terenului studiat în intravilanul localității.

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în Regulamentul general de urbanism și este compatibilă cu vecinătățile existente.