Şedinţa de constituire a Consiliului Local Sighişoara

Şedinţa de constituire a Consiliului Local Sighişoara

 
„Urmăriţi-ne cu atenţie că vom face lucruri bune!
Ioan Dorin Dăneşan”
 
În conformitate cu prevederile art. 30-35 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordinul Prefectului Judeţului Mureş, nr. 219/18.06.2012, au fost convocaţi consilierii locali declaraţi aleşi la data de 10 iunie 2012, la şedinţa de constituire a Consiliului Local, pentru data de 25 iunie 2012, ora 14,00.
Şedinţa a fost deschisă de reprezentantul Prefectului judeţului Mureş care a constatat îndeplinirea condiţiilor legale şi a dat cuvântul decanului de vârstă al consilierilor aleşi, dl. Gall Erno, pentru a conduce şedinţa.  În prezidiu s-au mai aflat  Primarul ales, Ioan Dorin Dăneşan şi noul Secretar al Municipiului Sighişoara, jrs. Iulian Badea şi conform legii, cei mai tineri consilieri – Bândea Dan Eugen şi Sîrbu Iulian.
Şedinţa s-a desfăşurat conform ordinii de zi anunţate, după cum urmează:
1. Alegerea Comisiei de validare
A fost adoptată HCL nr.1/25.06.2012 privind alegerea comisiei de validare cu următoarea componenţă:
Ghercă Adrian – preşedinte
Gavrilă Ionel
Iosif Marin
Pop Claudiu
Toth Tivadar
2. Validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi
A fost adoptată HCL nr. 2/2012 de validare a mandatelor celor 19 consilieri:
Bândea Dan Eugen
Bontea Adrian
Burlacu Adrian
Ciucan Cristian
Enescu Dan Constantin
Ferencz Tiberiu
Fintoc Marieta Maria
Gall Erno
Gavrilă Ionel
Ghercă Adrian Constantin
Iosif Marin
Oprean Petru
Matei Ovidiu Daniel
Perţe Dan
Pop Claudiu
Seracu Nicolae Remus
Sîrbu Iulian
Şuteu Octavian
Toth Tivadar
3. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă
A fost adoptată cu unanimitate de voturi HCL nr. 3/2012 de alegere a preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în persoana domnului Gall Erno.
5. Prezentarea Hotărârii judecătoreşti de validare a alegerii primarului. Depunerea jurământului de către primar.
Doamna judecător Doina Volanschi a dat citire Sentinţei judecătoreşti nr. 405/21.06.2012 prin care s-a validat alegerea domnului Ioan Dorin Dăneşan în funcţia de primar.
A urmat momentul solemn al înmânării eşarfei tricolore, ca semn al autorităţii administraţei publice locale, şi rostirea jurământului de către Primarul ales.
 
Garda Cetăţii a fost pata de culoare a acestei şedinţe festive, fiind un element de continuitate al mandatelor Primarului reales, cel care în 2004 a iniţiat Proiectul „Toboşarul Cetăţii”.
 
6. Alegerea viceprimarului
Au fost făcute două propuneri: dl. Adrian Ghercă l-a propus pe Bândea Dan Eugen (USL) iar dl. Oprean Petru l-a propus pe dl. Seracu Nicolae Remus (PDL).
Domnul Bândea Dan Eugen a fost ales în funcţia de viceprimar cu 13 voturi.
A fost adoptată cu unanimitate de voturi HCL nr. 4 privind alegerea viceprimarului
7. Stabilirea comisiilor pe domenii de specialitate şi alegerea membrilor acestora.
A fost adoptată cu unanimitate de voturi HCL nr. 5 privind componenţa comisiilor de specialitate.
I. Comisia pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat:
 • Ciucan Cristian
 • Enescu Dan Constatin
 • Perţe Dan
 • Sîrbu Iulian Ioan
 • Toth Tivadar
II. Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi protecţia civilă:
 • Bândea Dan Eugen
 • Ghercă Adrian
 • Bontea Adrian
III. Comisia pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism:
 • Burlacu Adrian          
 • Gall Erno             
 • Seracu Nicolae Remus
IV. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement:
 • Matei Dan
 • Şuteu Octavean
 • Ferencz Tiberiu
 • Gavrilă Ionel
 • Oprean Petru

V. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor: 
 • Fintoc Marieta Maria
 • Iosif Marin
 • Pop Claudiu
Prima şedinţă de lucru a noului consiliu local va fi, conform spuselor Secretarului Municipiului, convocată pentru data de 12 iulie a.c.                                      
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud