ANUNȚ - Municipiul Sighișoara informează că, în ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din luna noiembrie 2017, a fost adoptată H.C.L. nr. 181/23.11.2017

ANUNȚ

 

Municipiul Sighișoara informează că, în ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din luna noiembrie 2017, a fost adoptată H.C.L. nr. 181/23.11.2017 care stabilește obligațiile și responsabilitățile instituțiilor publice, agenților economici, celorlaltor persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara.

Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181/23.11.2017 poate fi consultată la avizierul instituției și pe portalul www.sighisoara.org.ro/consiliul local/hotarari.