ANUNȚ Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – modificare prevederi Plan Urbanistic Zonal- Reglamentare urbanistică în zona Cartierului Târnava II - SC SEFAR SRL

ANUNȚ

Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de

Plan Urbanistic Zonal – modificare prevederi Plan Urbanistic Zonal- Reglamentare urbanistică în zona Cartierului Târnava II - SC SEFAR SRL

 

          În conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, a H.C.L. nr. 79/29.05.2013, privind Regulamentul Local pentru informarea și consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism a municipiului Sighișoara și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm că a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația: “Plan Urbanistic Zonal – modificare prevederi Plan Urbanistic Zonal - Reglamentare urbanistică în zona Cartierului Târnava II”, inițiator și beneficiar SC SEFAR SRL.

          Începând cu data de 01.10.2018 aveți posibilitatea să consultați documentele care stau la baza întocmirii “Plan Urbanistic Zonal – modificare prevederi Plan Urbanistic Zonal- Reglementare urbanistică în zona Cartierului Târnava II” (planșele de reglementări, memoriu general ) atât pe pagina web a Primăriei Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro, cât și la sediul Primăriei Municipiului Sighișoara, Compartimentul Urbanism, et. 2, camera 55.

          Pentru orice observații vă puteți adresa în scris Primăriei Municipiului Sighișoara (Compartimentul Urbanism) sau pe e-mail primaria@sighisoara.org.ro în maxim 25 de zile calendaristice de la data anunțului.