Municipiul Sighișoara anunţă scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării a imobilului „Turnul Croitorilor”

Municipiul Sighișoara anunţă scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării a imobilului „Turnul Croitorilor”

 

Municipiul Sighișoara anunţă scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării a imobilului „Turnul Croitorilor” - monument istoric de valoare naţională şi universală, cu codul MS-II-a-A-15805, aflat în proprietatea Orașului Sighișoara, situat în municipiul Sighișoara, str. Zidul Cetății f. nr., înscris în C.F. nr. 51163 Sighișoara (nr. C.F. vechi: 11702), poz. A+1, sub nr. top. 97 și nr. cad. 1900, în vederea amenajării ca spațiu cultural-expozițional și educațional.   

Prin concesionarea imobilului „Turnul Croitorilor”, Municipiul Sighișoara urmărește următoarele:

- întreținerea și protejarea construcției – monument istoric;

- punerea în valoare a monumentului;

- amenajarea imobilului ca spațiu cultural-expozițional și educațional;

- diversificarea și îmbogățirea ofertei turistice a Municipiul Sighișoara;

- informarea și culturalizarea publicului vizitator;

- dezvoltarea turismului cultural, care reprezintă una dintre industriile de marcă ale municipiului Sighișoara, și ridicarea gradului de satisfacție al miilor de turiști români și străini;

- atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, concretizate în redevența anuală;

- crearea unor locuri noi de muncă;

- salubrizarea și întreținerea curățeniei în zonă, inclusiv a spațiului verde;

- atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi educaționale și culturale ale comunității locale precum și dezvoltarea turismului și, implicit, a economiei municipiului.

Caietele de sarcini se pot procura începând cu data de 15.11.2019.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 13.12.2019, ora 1300, la registratura Municipiului Sighișoara.

 

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electonică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documetației și taxa de participare nu se restituie.

 

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 16.12.2019, ora 1000.

Comunicarea rezultatului licitaţiei se va face până la data de 19.12.2019.

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud