Dispozitia nr. 3351 - convocare CL in sedinta extraordinara

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  3351
din  6.12.2010
privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Sighişoara;
In baza art. 39(2) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară, pentru ziua de JOI, 9 Decembrie, 2010, orele 14,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea protocolului de parteneriat cu Fundaţia Centrul Creştin Social Medical de Zi în vederea continuării activităţii la Centrul Creştin Social Medical de Zi
P R I M A R,
Ioan-Dorin Dăneşan
Avizat:
Secretarul municipiului,
Gheorghe Humă

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud