Anunț privind aprobarea bugetului general al unității administrativ-teritoriale pe anul 2018

ANUNȚ PUBLIC

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în data de 15 februarie 2018, ora 12.00, Consiliul Local Sighișoara se va întruni în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba Bugetul Local pentru anul 2018.

            Proiectul supus dezbaterii se publică în data de 18 ianuarie 2018 pe pagina de internet www.sighisoara.org.ro și pe panoul de afișaj de la sediul Municipiului Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7.

            În conformitate cu prevederile art. 39 (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget local pentru anul 2018, în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv 2 februarie 2018, la Registratura instituției, prin fax la numărul 0265/771264 sau prin e-mail la adresa primaria@sighisoara.org.ro .

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Municipiul Sighișoara organizează la sediul să din P-ța Muzeului, nr. 7, în data de 26 ianuarie 2018, ora 13.00, în Sala Mare de festivități a Municipiului Sighișoara, dezbatere publică pe tema Bugetul Local pentru anul 2018.

            Participarea la dezbaterea publică este deschisă tuturor celor interesați, iar timpul alocat luării cuvântului este de 5 minute pentru fiecare interlocutor. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la actul normativ în discuție.