RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011 (20-31 OCTOMBRIE 2011)

 RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI AL LOCUINŢELOR 2011

- DEMERS STATISTIC DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ PENTRU ROMÂNIA

20-31 Octombrie 2011

 

Recensământul populaţiei şi locuinţelor este definit ca fiind operaţiunea care produce la intervale regulate numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări şi în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice şi sociale ale populaţiei. De asemenea, produce informaţii referitoare stocul de locuinţe. Această operaţiune are avantajul obţinerii informaţiei referitoare la două universuri – populaţie şi condiţii de locuit – în cadrul aceluiaşi proces de diseminare.”

Operaţiunea include procesul colectării, agregării, prelucrării, evaluării, diseminării şi analizei informaţiilor culese de pe teren. Pentru planificarea şi implementarea politicilor economice şi sociale de dezvoltare, pentru activităţi administrative sau de cercetare ştiinţifică este necesară existenţa unor date detaliate referitoare la mărimea, distribuţia şi compoziţia populaţiei. Recensământul este o sursă primordială pentru aceste date.

Obiectivul prioritar al recensământului este de a obţine informaţii ample şi de calitate privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

Obiectivul complementar al recensământului este baza de fundamentare a unei analize adecvate a dinamicii diferitelor fenomene demografice şi socio-economice, obiectiv strâns legat atât de gradul ridicat al comparabilităţii datelor pe plan internaţional, cât şi de cel al comparabilităţii cu datele obţinute la recensămintele anterioare efectuate în România.

Scopul fundamental este de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

În cadrul Recensământului populaţiei şi al locuinţelor 2011 se vor înregistra toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară (indiferent dacă la momentul recensământului se află în ţară sau în străinătate), persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au domiciliul (reşedinţa permanentă) în România sau o reşedinţă temporară (indiferent de motivul stabilirii: refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri sau în interes personal).

Nu vor fi înregistrate persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor lor, personalul forţelor armate străine, personalul flotei comerciale navale şi aeriene, precum şi corespondenţii de presă care la momentul de referinţă al recensământului se află pe teritoriul ţării.

La recensământ se vor înregistra, de asemenea, toate clădirile de locuit, clădirile cu altă destinaţie în care se află locuinţe, clădirile cu unităţi de locuit în comun (internate şcolare, cămine pentru studenţi, dormitoare pentru muncitori, cămine de nefamilişti, case de copii, cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii, cabane turistice etc.) şi locuinţele din cadrul acestora.

Nu se vor înregistra clădirile cu altă destinaţie (administrative, industriale, comerciale, agrozootehnice, social-culturale, spaţii de depozitare), dacă în incinta acestora nu se află locuinţe sau unităţi de locuit în comun. Nu se vor înregistra, de asemenea, cazărmile, închisorile sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie şi Serviciului Român de Informaţii. Vor fi exceptate de la înregistrare şi acele clădiri situate pe teritoriul României, deţinute cu titlu de proprietate de alte state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetăţeni români.

Metoda de înregistrare este cea tradiţională, prin intervievarea directă a populaţiei de către recenzori, răspunsurile fiind înscrise în chestionarele de recensământ.

Înregistrarea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe se va face pe baza declaraţiilor persoanelor majore.

Confidenţialitatea datelor: toate datele declarate şi înscrise în formularele de recensământ vor fi confidenţiale şi vor fi utilizate doar în scopuri statistice.

Obligativitatea furnizării datelor: toate persoanele sunt obligate să furnizeze date, conform art. 2 din O.G. nr. 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 2011. Refuzul de a furniza date ste considerat contravenţie şi se sancţionează conform art. 21 din H.H. nr. 1502/2009, privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011.

Operaţiunea se va desfăşura în perioada 20-31 octombrie 2011. Pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din România din anul 2011, Municipiul Sighişoara a fost împărţit în 143 sectoare repartizate celor 138 recenzori, respectiv  20 recenzori şefi.

Pentru buna desfăşurare a acestei acţiuni rugăm sighişorenii să-i acorde importanţa cuvenită şi să răspundă întrebărilor recenzorilor cu responsabilitate şi seriozitate, astfel încât resursele umane şi materiale investite să aibă rezultatul scontat.

 

N.B. Informaţiile vehiculate de mass media din Sighişoara conform cărora data de începere a recensământului este 22 octombrie a.c. sunt incorecte şi rugăm sighişorenii să nu le ia în considerare.

De asemenea, facem precizarea că informaţiile corecte, complete şi actualizate vizavi de activitatea Primăriei şi a Consililului local se găsesc în publicaţia Glasul Cetăţii şi pagina de internet a Primăriei www.sighisoara.org.ro  sau în alte mijloace de informare  care citează aceste surse
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud