Extras din Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 23 noiembrie 2017 privind stabilirea obligaţiilor și responsabilităților instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara

Extras din Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 23 noiembrie 2017 privind stabilirea obligaţiilor și responsabilităților instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 181 din 23 noiembrie 2017, Municipiul Sighișoara aduce la cunoștința instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor, unele măsuri pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara, după cum urmează:

Art. 11. Obligațiile persoanelor fizice, persoanelor juridice, asociațiilor de proprietari/locatari, a instituțiilor publice privind  repararea, întreţinerea clădirilor şi afişajul stradal:

  1. locuitorii municipiului au obligația de a asigura curățenia, igiena și buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, precum și a zonelor aferente acestora: curți, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, etc., precum și a gardurilor, porților, fațadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu – proprietari, administratori, chiriași sau alte forme de deținere a acestora;

  2. întreţinerea de către persoanele fizice şi juridice în perfectă stare de curăţenie a faţadelor, geamurilor, vitrinelor şi reclamelor publicitare aparţinând imobilelor în care locuiesc sau în care îşi desfăşoară activitatea;

Art. 12. Nerespectarea obligațiilor cuprinse la art. 11 constituie contravenții și se sancționează după cum urmează cu amendă contravențională cuprinsă între 500 lei și 1000 lei pentru persoane fizice și între 1000 lei și 2500 lei pentru persoane juridice.

Art. 15. Obligațiile persoanelor fizice, persoanelor juridice, asociațiilor de proprietari sau locatari și instituțiilor publice privind păstrarea unui mediu curat şi sănătos în spaţiile urbane de locuit:

2.         efectuarea lucrărilor de curăţenie şi întreţinere a terenurilor, curților, spaţiilor verzi, a trotuarelor, rigolelor, căilor de a acces, parcărilor, zonelor din preajma garajelor, a aleilor aflate în imediata apropiere a imobilelor pe care le deţin, indiferent cu ce titlu, sau în care îşi desfăşoară activitatea, astfel încât acestea să fie în permanenţă curate, cu un aspect corespunzător şi îngrijit;

3.         este interzisă expunerea la vedere a rufelor puse la uscat;

4.         este interzisă aruncarea pe geam a resturilor menajere, obiectelor sau lichidelor;

5.         este interzisă producerea de disconfort riveranilor prin depoziarea deşeurilor de orice fel în apartamentele şi părţile comune din blocurile de locuinţe, respectiv clădirile folosite de mai multe persoane (proprietari, chiriaşi), precum şi în curţi sau grădini;

7.         este interzisă măturarea pe trotuar sau pe stradă a apei murdare şi a resturilor provenite din curăţarea locuinţelor sau a spaţiilor comerciale;

Art. 16. Nerespectarea obligațiilor cuprinse la art. 15 constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravenţională cuprinsă între între 500 lei şi 1000 lei pentru nerespectarea prevederilor alin. 1 – 8;

Art. 17. Obligațiile persoanelor fizice, persoanelor juridice și instituțiilor publice privind asigurare unui ambient civilizat în spaţiile publice:

2.         este interzisă aruncarea pe domeniul public sau privat al statului/municipiului Sighișoara sau în mijloace de transport în comun, a resturilor de seminţe, biletelor uzate, a mucurilor de ţigări sau ambalajelor sau a altor deşeuri;

6.         luarea măsurilor de efectuare şi întreţinere a curăţeniei de către proprietar, administrator sau operator în mijloacele de transport în comun, în gări și autogări;

10.       asigurarea recipienţilor de colectare a deşeurilor specifice rezultate de la clienți la punctele de lucru ale agenţilor economici, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi de comerţ stradal, terase sau de tip fast-food şi/sau similare, precum şi golirea periodică a acestora, menţinerea curăţeniei recipienţilor şi trotuarului din zona punctului de lucru;

12.       este interzisă murdărirea faţadelor, gardurilor, stâlpilor şi a statuilor cu desene şi inscripţii tip grafiti;

Art. 18. Nerespectarea obligațiilor cuprinse la art. 17 constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a)         cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei  pentru persoane fizice și între 1000 lei 2000 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor alin. 1 – 5;

b)         cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei şi 2000 pentru persoane fizice și între 1500 lei și 2500 lei pntru persoane juridice lei nerespectarea prevederilor alin. 6 – 12.

Art. 19. Obligațiile persoanelor fizice, persoanelor juridice, asociațiilor de proprietari sau locatari și instituțiilor publice privind protejarea domeniului public sau privat  al statului/ municipiului Sighișoara şi al amenajărilor acestuia:

1.         este interzisă arderea deşeurilor (cauciucuri şi cabluri, resturi lemnoase, vegetaţie uscată, gunoi menajer, etc.) pe domeniul public sau privat  al statului sau pe terenuri proprietate privată;

2.         este interzisă degradarea sau arderea gazonului;

3.         este interzisă degradarea sau deteriorarea gardului viu;

4.         este interzisă blocarea rigolelor şi a gurilor de scurgere a apelor pluviale prin aruncarea diferitelor deşeuri de frunze, pământ sau a altor obiecte;

5.         este interzisă degradarea sau deteriorarea spaţiilor amenjate cu flori;

6.         este interzisă degradarea sau deteriorarea jardinierelor cu flori;

11.       este interzisă depozitarea/abandonarea pe domeniul public sau privat a statului a autovehiculelor, caroserii sau elemente de autovehicule sau vehicule;

Art. 20. Nerespectarea obligațiilor cuprinse la art. 19, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1500 lei pentru persoane fizice și între 1000 lei și 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor alin. 1 – 17;

 Art. 21. Obligațiile persoanelor fizice, persoanelor juridice și instituțiilor publice privind creşterea animalelor în gospodăriile individuale sau în ferme sunt urmtoarele:

12.       se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului (alei, trotuare, parcuri, etc.) a câinilor de companie, fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curățirea locului afectat de murdărie și evacuarea dejecțiilor fiziologice și să curețe locul afectat de murdărie și dejecțiile fiziologice;

Art. 22. Nerespectarea obligațiilor cuprinse la art. 21, constituie contravenţie și se sancționează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1500 lei, nerespectarea prevederilor alin. 1 – 15;

 

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 23 noiembrie 2017 privind stabilirea obligaţiilor și responsabilităților instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi a cetăţenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara poate fi consultată la Avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7 sau accesând site-ul oficial www.sighisoara.org.ro, secțiunea Consiliul Local – Hotărări – din anul 2017, link: http://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/AllByUNID/00004972?OpenDocument#.

 

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud