Se prorogă termenul de plată al impozitelor și taxelor conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 29/2020

Se prorogă termenul de plată al impozitelor și taxelor conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 29/2020

 

Municipiul Sighişoara aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice şi juridice, că termenul de plată de 31 martie inclusiv pentru impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport, se prorogă până la data de 30 iunie 2020, conform prevederilor art. V din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare:          

       ”ART. V

    (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

    (2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.”

         De asemenea conform art. VII alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, se prorogă termenul de plată pentru taxa de afișaj (taxă firmă și taxă afișaj), taxa circulație și taxa salubrizare, ridicare, transport deșeuri abandonate:

       ”ART. VII

    (1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.”

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud