Rezultatele sesiunii de selectie si evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat finantare nerambursabila de la bugetul local, pentru anul 2018, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare