ANUNT CONVOCARE SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

 

                                                               ORDINE DE ZI
 
1.     Adresa nr.5657/25.11.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 29115/28.11.2016, prin careconducereaSpitalului Municipal Sighișoara, apreciază că oricare variantă din cele enumerate  sau /și cea care se regăsește în Programul cadru de conformare al unitătii, pe baza căruia s-a emis Autorizația Sanitară de Funcționare nr. 1825/18.10.2016, valabilă pănă la data de 18.10.2017, referitor la rezolvarea situației privind Secția Obstetrică Ginecologie și Compartimentul de Neonatologie este viabilă și sustenabilă pentru rezolvarea situației actuale
2.     Informare privind deplasarea consilierilor locali  Gavrilă Ionel și Matei Ovidiu – Daniel  în  municipiul Zamosc – Polonia  
3.     Informare privind participarea Municipiului  Sighișoara la Târgul de Turism de la București
4.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sighișoara
5.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării  bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2016
6.     Proiect de hotărâre  privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2016
7.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara  pe anul 2016
8.     Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, la S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
9.     Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L
10. Proiect de  hotărâre  privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea memorandumului de înțelegere între orașele Citta di Castelo (Italia), Joule les Tours ( Franța), Lorrach (Germania), Sighișoara ( România), Smolyan ( Bulgaria), partenere în cadrul proiectului „ MUSTTER” – „Multi  level governance for an Integrated, Sustainable, Regional deveopment”( „Administrarea pe mai multe nivele în vederea unei dezvoltări regionale integrate și viabile” )  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundața VERITAS Sighișoara, pentru unitatea de asistență socială – Cantina socială
13. Proiect de  hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundața VERITAS Sighișoara, pentru unitatea de asistență socială – Centru de zi pentru copii
14. Proiect de  hotărâre privind modificarea  Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
15.  Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundața Cultural – Stiințifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit , a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale
16. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 1) al Capitolului III din PROGRAMUL DE  DESZĂPEZIRE – PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016 - 2017
17. Proiect de hotărâre privind  modificarea  tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012
18. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
19. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud