ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ SIGHIŞOARA PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2018

ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ SIGHIŞOARA PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2018

 

Serviciul Public Poliţia Locală Sighişoara îşi exercită activităţile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, a prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, în următoarele domenii:

 1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

 2. circulaţia pe drumurile publice;

 3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

 4. protecţia mediului;

 5. activitatea comercială;

 6. evidenţa persoanelor;

 7. alte domenii stabilite prin lege.

   În perioada iunie-august 2018, Serviciul Public Poliţia Locală Sighişoara şi-a organizat activitatea având drept scop principal menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică în locurile şi zonele date în competenţă. Pe lângă activitatea de asigurare a ordinii şi liniştii publice în municipiul Sighişoara, Serviciul Public Poliţia Locală  şi-a organizat activitatea  urmărind:

  • combaterea comerţului stradal ilicit;

  • eradicarea vagabondajului şi cerşetoriei;

  • asigurarea unui climat de siguranţă în instituţiile de învăţământ şi în imediata lor vecinătate;

  • participarea la măsuri de ordine cu ocazia manifestărilor cultural artistice şi sportive;

  • activităţi în colaborare cu alte instituţii ce au ca scop asigurarea ordinii şi liniştii publice pe raza Municipiului Sighişoara.

  • activităţi de colaborare cu alte instituţii sau servicii publice de interes local. 

  În perioada evaluată s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 8. zilnic se monitorizează accesul la intrarea şi ieşirea elevilor de la cursuri, la liceele şi gimnaziile de pe raza Municipiului Sighişoara, după o planificare lunară;

 9. activități săptămânale comune cu Poliţia Municipiului Sighişoara, pentru combaterea faptelor antisociale stradale;

 10. s-a asigurat un număr de 52 acţiuni de asigurare a transportului de valori de la casieriile Municipiului Sighişoara la Trezorerie Sighişoara;

 11. s-a asigurat monitorizarea permanentă pe timpul programului de lucru la casieria din P-ţa H. Oberth;

 12. s-au luat măsuri de către compartimentul protecția mediului, împreună cu Direcția Asistență Socială, Asociația Veritas și SC Ecosal SRL, pentru rezolvarea unui caz social deosebit pe Strada Motițor din Sighișoara;

 13. au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 287 de sesizări telefonice ale cetăţenilor(principalele fapte reclamate s-au referit la tulburarea ordinii publice, prezenţa cerşetorilor în diferite zone ale oraşului, opriri şi parcări neregulamentare etc.);

 14. s-a asigurat un număr de 27 acţiuni de însoţire şi protecţie a personalului din aparatul de specialitate a primarului;

 15. au fost soluţionate un număr de 41 de petiţii şi sesizări scrise ale cetăţenilor;

 16. s-a asigurat măsuri de ordine publică, împreună cu celelalte forţe componente ale sistemului integrat de ordine publică, la manifestările cultural artistice, sportive, religioase, acţiuni de protest etc, desfăşurate pe raza de competenţă.

 17. în domeniul protecția mediului s-au efectuat verificări în teren cu privire la aruncarea gunoaielor în alte locuri decât cele special amenajate, modul de executare a curățeniei ăn locurile unde se găsesc pubelele de gunoi, depozitarea de moloz în diferite locuri, aplicându-se sancțiuni în valoare de 19.500 lei

 18. în domeniul economic au fost verificate privind respectarea normelor de funcționare în domeniul economic, 82 societăți comerciale și 87 producători agricoli, aplicându-se sancțiuni în valoare de 2.900 lei;

 19. în domeniul disciplinei în construcții și afijaj stradal, s-au efectuat 43 de verificări, privind autorizarea activităților de construire, autorizarea afișajului stradal, aplicându-se sancțiuni în valoare de 31.500 lei

 20. în domeniul evidenței persoanelor, s-au efectuat verificări în teren, pentru penerea în legalitate a persoanelor fără documente de pe Strada Ștefan cel Mare, Strada Dumbravei nr. 2, Strada Stadionului, nr. 2, astfel au fost verificate un număr de 117 persoane.

  În urma acestor verificări a fost creată o bază cu persoanele care practică cerșetoria în municipiul Sighișoara, persoane ce au domiciliul în Sighișoara sau în localitățile învecinate -Albești, Vânători, Laslea, Daneș.

              În această perioadă au fost aplicate un număr de 372 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 125.860 lei, din care:

 21. pentru tulburarea ordinii publice, cerşetorie, colectat resturi din containerele de gunoi de la asociaţiile de proprietari au fost sancţionate un număr de 26 persoane;

 22. pentru aruncarea gunoaielor în alte locuri decât cele special amenajate, au fost sancţionate un număr de 20 persoane;

 23. pentru lipsa autorizaţiei de funcţionare, sau aceasta nu era vizată au fost sancţionate un număr de 24 persoane fizice sau juridice;

 24. pentru funcționarea fără autorizație, expunerea de produse în alte locuri, fără aprobarea Municipiului Sighișoara, au fost sancţionate un număr de 16 persoane fizice sau juridice;

 25. pentru alte contravenţii(ocupare locuri de parcare de reședință, parcarea autovehiculelor în parcările cu plată fără a avea tichet sau în alte locuri decât cele special amenajate, acces interzis, ars deșeuri, neprezentare la sediul Poliției Locale în urma invitațiilor primite un număr de 286 persoane fizice sau juridice.