ASTRA sighişoreană la 140 de ani de la înfiinţare....

ASTRA sighişoreană la 140 de ani de la înfiinţare....

 
Simpozionul omagial găzduit sâmbătă de Primarul Sighişoarei, Ioan Dorin Dăneşan în Sala Mare a Primăriei, a constituit un moment emoţionant şi deopotrivă plin de semnificaţii care va rămâne mult timp în sufletul celor au avut inspiraţia de a răspunde invitaţiei preşedintelui Despărţământului ASTRA Sighişoara, dr. Stelian Larga.
După cuvântul de bun venit al gazdei, care şi-a exprimat susţinerea vizavi de proiectele propuse de asociaţie, dl. dr. Larga Stelian a intrat în rolul de moderator şi a mulţumit pentru sprijin domnului Primar salutând prezenţa oaspetelul de onoare, dl. Lazăr Lădariu, preşedintele ASTRA Tg. Mureş, după care a dat semnalul începerii prelegerilor. Acestea, în număr de şapte s-au referit atât la istoricul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatură Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA – prof Gh. Gavrilă, dr. Stelian Larga, prof.dr. Nicolae Teşculă – precum şi la ilustrarea unor personalităţi ale vremii – ing. Nicolae Băia, prof. Aurel Herţioga preot Vasile Silviu Muntean şi ing. Lucia Ţarălungă.
Conţinutul acestora a fost dens şi a vădit munca asiduă de cercetare şi aplecarea spre temă autorilor. De departe însă cel mai emoţionant moment a aparţinut profesorului Aurel Herţioga – cunoscut de toată lumea ca prof. Hârţoagă. Cei prezenţi în sală au ascultat cu emoţie cuvintele plin de căldură ale acestui dascăl şi om de cultură de excepţie care, în cele aproape 8 decenii de viaţă a slujit cu dragoste şi devotament arta şi generaţiile de copii care au avut şansa de a deprinde tainele desenului şi picturii de la Domnia Sa. Audienţa a încremenit într-o tăcere plină de respect pentru a-i sorbi, vorbele molcome rostite cu lumină vie în ochi... Întreaga sala părea cufundată în magia poveştii care se derula aproape cinematografic în faţa lor.... A fost o lecţie de viaţă şi istorie, pe care cu generozitatea şi talentul său, domnul Profesor ne-a împărtăşit-o... Prin această abordare „dinăuntru” a temei aparent lipsită de spectaculozitate, cea a muzicologului Laurian Herlea, profesorul Hârţoagă a dat întregului simpozion consistenţa unei autentice pagini din istoria prezentului sighişorean. Dincolo de conţinutul inedit şi valoare documentară a prelegerii sale, asistenţa a fost fermecată de această veritabilă incursiune în timp care se întâmpla în faţa ochilor: lectorul a retrăit practic acele momente de aur ale Sighişoarei, un oraş care avea, în perioada interbelică o viaţă culturală intensă şi plină de strălucire, demnă de superlativul atribuit în epocă: Perla Transilvaniei. Au înţeles din contextul prezentării de ce Despărţământul ASTRA Sighişoara a fost atât de important pentru cultura vremii: valoarea sa deosebită a fost dată de summum-ul valorilor care au făcut parte din asociaţie: Zaharia Boiu, figură proeminentă de o mare erudiţie, primul preşedinte al Despărţământului Sighişoara, Horia Teculescu, succesor la preşedenţia ASTRA şi director al Liceului Principele Nicolae, Gheorghe Cernea, întemeitorul primului muzeu etnografic, Miron Neagu, culegător şi interpret de folclor dar şi proprietarul primei edituri româneşti , Laurian Herlea – subiectul prelegerii profesorului Hîrţoagă – cel care a înfiinţat prima fanfară românească dar şi renumitul cor „Doina Târnavelor”. Punctul culminant al impresionantei prelegeri ca şi al simpozionului în întregul său la constituit recitarea de către profesorul Hârţoagă, la distanţă de 65 de ani, a poeziei lui Vasile Militaru „Sub Tricolor”, cea pe care copil fiind, a fost desemnat să o recite, în aprilie 1946, la concertul jubiliar al Doinei Târnavelor în fosta Casa a oraşului, actualmente Sala „Mihai Eminescu”.În finalul prelegerii sale a oferit soţiei regretatului Laurian Herlea, prezentă în sală, un portret al muzicologului, în aplauzele asistenţei.
Atomosfera emoţionantă a fost întregită de cuvântul preşedintelui ASTRA Mureş, Lazăr Lădariu care şi-a structurat mesajul pornind de la un citat sugestiv din Nichifor Crainic: „Unde sunt cei care ce nu mai sunt? ...s-au ascuns în lumina celui nepătruns....” Poetul şi scriitorul Ioan Lădariu a dat măsura talentului şi calităţii sale de autor discursul său, presărat cu nuanţe patriotic mobilizatoare fiind întrerupt cu ropote de aplauze. Reiterând deviza ASTREI aşa cum a fost rostită de Iuliu Haţeganu „Este timpul faptelor şi nu al vorbelor. Este timpul marilor bărbaţi” Lazăr Lădariu s-a referit în discursul său la cei trei mari stâlpi ai ASTREI din judeţul Târnava Mare: Horia Teculescu din Sighişoara, Eugen Nicoară din Tg. Mureş şi Gheorghe Oprean din Reghin pe care i-a înglobat, prin valoarea şi ţinuta lor morală, în rândul marilor bărbaţi ai neamului care, aşa cum spunea Vasile Goldiş, „au făcut patria rotundă”. După sublinierea valorii artistice a descrierii Sighişoarei făcută de Horia Teculescu, Lazăr Lădariu a continuat cu definiţia lui Lucian Blaga: „ardeleanul este gândul dus până la capăt”, încheind cu o constatarea amară vizavi de prezentul care, din păcate nu se ridică, din punctul de vedere al dimensiunii morale a politicienilor la valoarea acestui trecut de referinţă caracterizat prin „Crezul Şoimilor Carpaţilor: Adevărul!”
Finalul evenimentului a revenit în mod firesc doctorului Stelian Larga care a prezentat succinct proiectele actuale ale Despărţământului, mulţumind Primarului Sighişoarei pentru sprijinul acordat în realizarea acestora şi a invitat participanţii la un moment de muzică şi poezie susţinut cu măiestrie de Corul de cameră „Armonia” condus de doamna Bernadetta Szavully şi doamna Ana Munteanu Drăghici care a recitat poezia sa Timp sighişorean şi poemul „Ardealul” scris de prof. Gh . Munteanu.
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud