Dispoziţia nr. 153 din 17 februarie 2012

                             D I S P O Z I Ţ I A  NR. 153

                                                                 din 17  februarie 2012

 

                                                privind convocarea Consiliului local în şedinţă

 

            Primarul municipiului Sighişoara;

            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată;       

                                                                       

D I S P U N E:

  Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă  pentru data de 23 februarie 2012, ora 12,00,  în sala de şedinţe, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI:

 

1.      Petiţia nr. 3/CL/20.01.2011,  prin care Centrul cultural „Petre Ţuţea” propune asocierea cu Consiliul local în vederea restaurării şi amenajării Turnului Tăbăcarilor

2.      Petiţia nr. 4/CL/23.01.2012,  prin care un grup de cetăţeni  din str. A.Ipătescu revin asupra solicitării adresate Consiliului local prin petiţia nr. 18337/2010 privind amenajarea străzii

3.      Petiţia nr. 5/CL/24.01.2012, prin care domnul Popovici Corneliu din str. Plopilor nr. 12/17 propune ca doamna Florea Victoria-Anica, autoarea mai multor invenţii, să fie declarată „Cetăţean de onoare” al municipiului

4.      Petiţia nr. 10/CL/7.02.2012, prin care Asociaţia LCS-SPERANŢA solicită acordarea unei finanţări pentru desfăşurarea ediţiei a VI-a a Festivalului naţional de folclor „DATINI”

5.      Petiţia nr. 16/CL/17.02.2012, prin care operatori de transport taxi persoane juridice şi persoane fizice autorizate din municipiul Sighişoara aduc la cunoştinţă aspecte legate de activitatea de taximetrie

6.      Informare privind petiţia nr. 15/CL/17.02.2012 privind organizarea grupei pregătitoare la grădiniţe

7.      Informare privind petiţia nr. 14/CL/17.02.2012  privind modificarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

8.      Informare privind evenimentele culturale desfăşurate în parteneriat în anul 2011

9.      Informarea Poliţiei locale privind situaţia încasării amenzilor la sfârşitul anului 2011

10.  Informare privind proiectele de parteneriat implementate în perioada 2009-2011

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de Salubritate al Municipiului Sighişoara

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării temporare a deşeurilor provenite din comuna Hoghilag

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economică, necesară pentru lucrările de  construcţie a trei sensuri giratorii în municipiul Sighişoara (SF,PT, DDE, DTAC), precum şi asigurarea asistenţei tehnice pe durata execuţiei acestor lucrări

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public al municipiului, propuse a se realiza în anul 2012 din surse proprii ale Companiei Aquaserv  S.A.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Voivodeni, Suseni şi Găleşti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”

17.  Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului la Convenţia primarilor

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Grupului şcolar de industrie uşoară în Colegiul tehnic

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Grupului şcolar agricol în Liceul tehnologic „Hermann Oberth”

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2012

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri datorat de către Fundaţia Veritas Sighişoara

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri datorat de către Organizaţia Ocead Nazarineanul

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 al Fondului forestier întocmit de Ocolul silvic Sighişoara

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din str. N.Bălcescu nr. 6, utilizat de către Grădiniţa cu program normal nr. 6 Sighişoara

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din Hetiur, str. Principală nr. 99-100, utilizat de către Grădiniţa cu program normal Hetiur

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri către persoane fizice

27.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

28.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

29.  Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi întreţinerea păşunilor proprietatea privată a municipiului în anul 2012

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unui contract de concesiune, în sensul actualizării datelor concesionarului

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune, în sensul suplimentării suprafeţei terenului concesionat

32.  Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri, preluarea, modificarea sau încetarea unor contracte de închiriere

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 101/2008

34.  Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

35.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Sighişoara cu Consiliul local al Întreprinderilor mici şi mijlocii

 

 

P R I M A R,                                                  

                                                                       

Ioan-Dorin Dăneşan    

 

                        Avizat:

                                                            Secretarul municipiului,

                                                            Cristina Bîrsan

 

 

 

           

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud