D I S P O Z I Ţ I A nr. 679

 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 679
din 20 aprilie 2011
privind convocarea Consiliului local în şedinţă
 
            Primarul municipiului Sighişoara;
            In baza art. 39(1) şi 68 (1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată; 
D I S P U N E:
            Art. unic. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă pentru data de 28 aprilie 2011, ora 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:
 
1.       Adresa nr. 7675/7.04.2011 prin care Primăria Sovata solicită acordul pentru depozitarea deşeurilor menajere, colectate pe raza oraşului Sovata, la Depozitul de deşeuri nepericuloase Sighişoara
2.       Adresa nr. 7604/7.04.2011 prin care Fundaţia Veritas Sighişoara solicită sprijin pentru buna desfăşurare a celei de a VII-a ediţii a Târgului Meşteşugarilor
3.       Petiţia nr. 7/CL/14.04.2011 prin care SC Avalon Communications Bucureşti solicită aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare în vederea organizării evenimentului Cultural ˝ARTVENTURE SIGHIŞOARA 2011 ˝
4.       Petiţia nr. 9/CL/18.04.2011 prin care D-l Staicu Florin sesizează unele aspecte legate de aprobarea ˝Regulamentului de trafic în Cetatea medievală-Zona protejată cu valoare UNESCO˝
5.       Informare privind închirierea terenului situat în strada Târnavei nr. 15 în scopul amenajării unei căi de acces
6.       Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare la 31.03.2011
7.       Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Sighişoara Medievală 2011 şi a Festivalului Academia Sighişoara 2011 
8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil al SC ATT SA pe anul 2010
9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a centralei termice Stadion din str. M.Viteazu nr. 3E
10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a municipiului Sighişoara
11.   Proiect de hotărâre privind modificarea cotei de impozit la impozitul pe clădiri pentru Fundaţia Luminiţa Copiilor Sighişoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 8 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 91/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011
13.   Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor
14.   Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale
15.   Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri şi preluarea unor contracte de închiriere de către persoane fizice
16.   Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren şi preluarea unui contract de închiriere de către o persoană juridică 
17.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere 
18.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din Hetiur, str. Principală nr. 99, utilizat de către Grădiniţa cu program normal Hetiur
19.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren către o persoană fizică
20. Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune
21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor terenuri către persoane juridice
22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor pentru produse alimentare şi nealimentare practicate în magazinul economat pe luna MAI 2011
 
P R I M A R,
Ioan-Dorin Dăneşan
 
Avizat:
Secretarul municipiului,
 Gheorghe Humă
Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud