237 de sesizări privind defecțiunile sistemului de iluminat public din Municipiul Sighișoara au fost rezolvate

237 de sesizări privind defecțiunile sistemului de iluminat public

din Municipiul Sighișoara au fost rezolvate

 

În luna octombrie a.c. au început lucrările de întreținere și reparații la sistemul de iluminat public din Municipiul Sighișoara, iar până în prezent au fost rezolvate un număr de 237 de sesizări, urmând ca lucrările să continue în Satul Hetiur și Cartierul Venchi.

Au fost înlocuite componentele defecte ale aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice, parte a sistemului de iluminat public din Municipiul Sighișoara și au fost remediate defecțiunile la rețeaua de iluminat public.