ANUNȚ Ședinţă extraordinară pentru ziua de marți, 30 octombrie 2018

MUNICIPIUL  SIGHIŞOARA
 P R I M A R

                                     DISPOZIŢIA  NR. 957
                                   din 26 OCTOMBRIE 2018


                         privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară


Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de marți, 30 octombrie 2018, orele 16,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:


ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare prevederi Plan Urbanistic Zonal - Reglementare urbanistică în zona cartierului Târnava II”, Sighișoara
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție ”Echipament medical de screening auditiv prin otoemisiuni acustice” și procentul din valoarea totală cu care autoritatea administrației publice locale se angajează să participe în anul 2018 la cofinanțarea cheltuielilor de investiții - dotare cu aparatură medicală - pentru Spitalul Municipal Sighișoara
5.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ”PARCUL UNIRII”, parcului central situat în Sighișoara, Piața Hermann Oberth

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va  aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, CONSILIUL  LOCAL,Şedinţe, 2018.


        PRIMAR,
   Ovidiu - Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN
                                                                                                      
            Avizat:                                                                           
    Secretarul municipiului                                                                                   
          Anca  Bizo

Page Reader
Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud